Πιστοποίηση LEVEL 1: Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών.

Πρακτικό σεμινάριο στην εκπαιδευτική ρομποτική από την πρώτη και μεγαλύτερη σχολή ρομποτικής στην Ελλάδα. Δια ζώσης στα εργαστήρια μας στη Θεσσαλονίκη και εξ αποστάσεως (απαιτείται εξοπλισμός).  Θέσεις περιορισμένες.

Κόστος σεμιναρίου LEVEL 1: 190€. Περιλαμβάνει 8 ώρες εκπαίδευση και συμμετοχή στις εξετάσεις για την πιστοποίηση από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ.

Στο σεμινάριο πρώτου επιπέδου θα μάθετε πώς να διδάξετε ρομποτική με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων παιδιά μικρότερης ηλικίας (5-8 ετών). Με το τέλος των μαθημάτων θα εξεταστείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποίησης (όχι βεβαίωση παρακολούθησης) LEVEL 1 Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δουλέψετε με πλήθος εργαλείων ρομποτικής και STEM όπως LEGO Coding Express, BeeBot, LEGO WeDo 2.0,  LEGO SPIKE, Scratch Junior και θα κατανοήσετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μια S.T.E.M. διδακτική προσέγγιση εισάγοντας τη ρομποτική στις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες. 

Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης θα εξοικειωθείτε με νέα εργαλεία, θα ανακαλύψετε πώς να οργανώσετε ένα μάθημα καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και μικρής ηλικίας.  

Θα πάρετε ιδέες για το πώς να δημιουργείτε πλάνα μαθημάτων, από που και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό, πώς να οργανώσετε την εκπαιδευτική ύλη και πώς να φτιάξετε δικές σας εκπαιδευτικές πίστες. Ακόμη θα έχετε πρόσβαση σε ιδέες για δραστηριότητες στην τάξη οι οποίες εισάγουν τα παιδιά σε έννοιες μαθηματικών, μηχανικής και φυσικής καθώς και μίνι challenges.

Ύλη Μαθημάτων:

  • Coding Express

Χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου LEGO Coding Express για εισαγωγή στο προγραμματισμό και της ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων στους μικρούς μαθητές.

  • BeeBot

Χρήση του BeeBot για εισαγωγή στον προγραμματισμό. Ιδέες και οδηγίες για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία διαφόρων διδακτικών αντικειμένων.

  • Scratch Jr

Χρήση του ScratchJr για την εισαγωγή  βασικών εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης τάξης του δημοτικού.

  • LEGO WeDo 2.0  / SPIKE

Εκμάθηση του λογισμικού προγραμματισμού και βασικών τεχνικών κατασκευής, πληροφορίες εκπαιδευτικού εξοπλισμού, δραστηριότητες - παραδείγματα χρήσης, εκπαιδευτικά σενάρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, δημιουργία Project, προώθηση ομαδοσυνεργασίας.