Πιστοποίηση LEVEL 1: Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών.  
Τρίτη 9 Ιουνίου. Διάρκεια 8 ώρες, δια ζώσης στα εργαστήρια μας.

Στο σεμινάριο πρώτου επιπέδου θα μάθετε πώς να διδάξετε με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων παιδιά μικρότερης ηλικίας (5-8 ετών). Με το τέλος των μαθημάτων θα εξεταστείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποίησης (όχι απλή βεβαίωση παρακολούθησης)
LEVEL 1 Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου θα δουλέψετε με διάφορα εργαλεία ρομποτικής και STEM όπως LEGO Coding Express, BeeBot, LEGO WeDo 2.0,  Scratch Junior και θα κατανοήσετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μια S.T.E.M. διδακτική προσέγγιση εισάγοντας τη ρομποτική στις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες. 

Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης θα εξοικειωθείτε με νέα εργαλεία, θα ανακαλύψετε πώς να οργανώσετε ένα μάθημα καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και μικρής ηλικίας.  

Θα πάρετε ιδέες για το πώς να δημιουργείτε πλάνα μαθημάτων, από που και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό, πώς να οργανώσετε την εκπαιδευτική ύλη και πώς να φτιάξετε δικές σας εκπαιδευτικές πίστες. Ακόμη θα έχετε πρόσβαση σε ιδέες για δραστηριότητες στην τάξη οι οποίες εισάγουν τα παιδιά σε έννοιες μαθηματικών, μηχανικής και φυσικής καθώς και μίνι challenges.

Μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα μαθημάτων θα έχετε απεριόριστη πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό στο οποίο θα μπορείτε να ανατρέχετε για πληροφορίες και για ιδέες για το μάθημά σας.

Ύλη Μαθημάτων:

  • Coding Express

Χρήση του εκπαιδευτικού εργαλείου LEGO Coding Express για εισαγωγή στο προγραμματισμό και της ανάπτυξη κριτικής σκέψης για επίλυση προβλημάτων στους μικρούς μαθητές

  • BeeBot

Χρήση του BeeBot για εισαγωγή στον προγραμματισμό. Ιδέες και οδηγίες για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία διαφόρων διδακτικών αντικειμένων.

  • Scratch Jr

Χρήση του ScratchJr για την εισαγωγή  βασικών εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης τάξης του δημοτικού.

  • LEGO WeDo 2.0  

Εκμάθηση του λογισμικού προγραμματισμού και βασικών τεχνικών κατασκευής, πληροφορίες εκπαιδευτικού εξοπλισμού, δραστηριότητες - παραδείγματα χρήσης, εκπαιδευτικά σενάρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, δημιουργία Project, προώθηση ομαδοσυνεργασίας.

Κόστος 190€ (μαθήματα και παράβολα συμμετοχής εξετάσεων) 

* Η Υδρόγειος Education από την πρώτη μέρα ακολουθεί πιστά τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του υπουργείου παιδείας για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού της. Με την επανέναρξη της δια ζώσης λειτουργίας των υπηρεσιών μας(18/5), θα υπάρχουν σε όλους τους χώρους αντισηπτικά, θα γίνεται συνεχής εξαερισμός των αιθουσών, θα τηρούνται τα μέτρα απόστασης (ανά μαθητή) με μέγιστο αριθμό ατόμων ανάλογα το μέγεθος της αίθουσας. Επιπλέον, ειδικό συνεργείο καθαριότητας θα καθαρίζει τους χώρους μας τουλάχιστον δύο φορές την ημέρα και το προσωπικό μας θα κάνει χρήση της ειδικής μάσκας προφύλαξης.