Πιστοποίηση LEVEL 1: Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών. 

Θεσσαλονίκη, 29 Αυγούστου.

Διάρκεια 10 ώρες. Κόστος 190€ (μαθήματα και παράβολα εξετάσεων) 

Στο σεμινάριο πρώτου επιπέδου θα μάθετε πώς να διδάξετε με τη χρήση κατάλληλων εργαλείων παιδιά μικρότερης ηλικίας (5-8 ετών). Με το τέλος των μαθημάτων θα εξεταστείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση πιστοποίησης (όχι απλή βεβαίωση παρακολούθησης)
LEVEL 1 Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 5-8 ετών.

Θα δείτε 5 διαφορετικά εργαλεία BeeBot, WeDo 2.0, LittleBits, Scratch και Scratch Junior και θα κατανοήσετε πώς μπορείτε να εφαρμόσετε μια S.T.E.M. διδακτική προσέγγιση εισάγοντας τη ρομποτική στις εκπαιδευτικές σας δραστηριότητες. 

Μέσα από τη διαδικασία της εκπαίδευσης θα εξοικειωθείτε με νέα εργαλεία, θα ανακαλύψετε πώς να οργανώσετε ένα μάθημα καθώς και ποιες είναι οι δυσκολίες και οι προκλήσεις κατά τη διδασκαλία σε παιδιά προσχολικής και μικρής ηλικίας.  

Θα πάρετε ιδέες για το πώς να δημιουργείτε πλάνα μαθημάτων, από που και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό, πώς να οργανώσετε την εκπαιδευτική ύλη και πώς να φτιάξετε δικές σας εκπαιδευτικές πίστες. Ακόμη θα έχετε πρόσβαση σε ιδέες για δραστηριότητες στην τάξη οι οποίες εισάγουν τα παιδιά σε έννοιες μαθηματικών, μηχανικής και φυσικής καθώς και μίνι challenges.

Ύλη Μαθημάτων:

  • BeeBot

Χρήση του BeeBot για εισαγωγή στον προγραμματισμό. Ιδέες και οδηγίες για τη δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τη διδασκαλία διαφόρων διδακτικών αντικειμένων.

  • Scratch Jr

Χρήση του ScratchJr για την εισαγωγή  βασικών εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και πρώτης τάξης του δημοτικού.

  • Scratch

Γνωριμία με το περιβάλλον προγραμματισμού Scratch, παραδείγματα χρήσης με το πακέτο LegoWeDo2.0, ιδέες για χρήση και δημιουργία παιχνιδιών για παιδιά πρώτων τάξεων του δημοτικού.  

  • LittleBits

Παραδείγματα χρήσης του πακέτου LittleBits στην τάξη και ιδέες για το πώς μπορεί να ενταχθεί σε κατασκευές και χειροτεχνίες.

  • LEGO WeDo 2.0  

Εκμάθηση του λογισμικού προγραμματισμού και βασικών τεχνικών κατασκευής, πληροφορίες εκπαιδευτικού εξοπλισμού, δραστηριότητες - παραδείγματα χρήσης, εκπαιδευτικά σενάρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων, δημιουργία Project, προώθηση ομαδοσυνεργασίας.