Δωρεάν τμήματα Αγγλικών Pre-junior Χαριλάου

Νέες Ενάρξεις Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2022

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, στην περιοχή Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη, έχουμε σχεδιάσει και προσφέρουμε δωρεάν, ειδικά τμήματα Αγγλικών Pre-junior για μαθητές από το Νηπιαγωγείο έως και τη Β’ Δημοτικού.

O στόχος των τμημάτων Pre-Junior είναι διπλός: Πρωταρχικά επιδιώκεται η εξοικείωση των νεαρών μαθητών και μαθητριών με την Αγγλική Γλώσσα και δευτερευόντως, καλλιεργείται θετική ψυχολογία έτσι ώστε οι μικροί μαθητές να αντιμετωπίσουν τη μάθηση ως κάτι που θέλουν και τους αρέσει.

Για να πετύχουμε τους παραπάνω στόχους, τα 20 και πλέον χρόνια εμπειρίας μας υποδεικνύουν με σαφήνεια τις καταλληλότερες παιδαγωγικές μεθόδους: τα παιδιά μαθαίνουν και αναπτύσσουν τη φαντασία και τις δυνατότητές τους μέσα από παιχνίδι, τραγούδι, χρήση οπτικοακουστικών μέσων και ομαδική συμμετοχή σε δραστηριότητες. Οι έμπειροι και καταρτισμένοι καθηγητές-παιδαγωγοί μας φροντίζουν ώστε όλες οι δραστηριότητες να εκτελούνται σωστά και τα παιδιά να παίζουν, να μαθαίνουν και να δραστηριοποιούνται σε ένα θετικό και υποστηρικτικό περιβάλλον.

Σαν επιπλέον ωφέλεια της παρακολούθησης των μαθημάτων Pre-Junior, μέσα από το σύνολο των δραστηριοτήτων που γίνονται τα παιδιά όχι μόνο κάνουν τα πρώτα τους βήματα στα Αγγλικά αλλά εξοικειώνονται και με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και τη ρομποτική, κάτι που θα τα βοηθήσει περαιτέρω σε όλες τις εκφάνσεις της μετέπειτα ζωής τους.

Το επίπεδο Pre-Junior διαρκεί μία σχολική χρονιά και η συχνότητα των μαθημάτων είναι μία φορά την εβδομάδα.

Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.