Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στα πλαίσια της αναπτυξιακής του πολιτικής και της δια βίου εκπαίδευσης,  σε συνεργασία με τον Εκπαιδευτικό Όμιλο ΥΔΡΟΓΕΙΟ παρέχει Προπτυχιακά και Μεταπτυχιακά Προγράμματα Σπουδών, εφαρμόζοντας τη φιλοσοφία της Ανοικτής και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης!

Ο εκπαιδευτικός όμιλος ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ ( Εκπρόσωπος του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου) πραγματοποιεί εξατομικευμένες συναντήσεις Ενημέρωσης με θέμα τα προγράμματα σπουδών και τις υπηρεσίες που προσφέρει το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου στους φοιτητές του πριν, κατά τη διάρκεια και μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους και απευθύνεται σε γονείς, μαθητές/τριες και απόφοιτους/ες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που διερευνούν επιλογές σπουδών.

Στις συναντήσεις, οι ενδιαφερόμενοι/ες θα έχουν την ευκαιρία να λάβουν πληροφορίες για τις πέντε Σχολές και τα περισσότερα από 85+ προγράμματα σπουδών που προσφέρονται στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

 Το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών αναλαμβάνει την πραγματοποίηση της διά ζώσης Πρακτικής Άσκησης των φοιτητριών/των στην Ελλάδα.

Αναγνωρισμένο απο Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. 

Η Πρακτική Άσκηση, τόσο σε Ελλάδα όσο και σε Κύπρο προσφέρεται μέσα από το μάθημα Σχολική Εμπειρία (24 ECTS) το οποίο περιλαμβάνει:

✔εργαστηριακά σεμινάρια από ειδικούς σε θέματα εκπαίδευσης μαθητών με αναπηρία, ενταξιακής εκπαίδευσης, διάγνωσης και αξιολόγησης ειδικών εκπαιδευτικών αναγκών, ψυχικής υγείας παιδιών και εφήβων και εκπαίδευσης ευάλωτων κοινωνικά ομάδων,

✔επισκέψεις σε δομές εκπαίδευσης που φοιτούν μαθητές με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες ή άλλες ευάλωτες κοινωνικά ομάδες,

✔εποπτεία σε ομάδες, κ.ά.

Όλα τα Προγράμματα Σπουδών του EUC είναι πλήρως   αναγνωρισμένα από τον Διεπιστημονικό Οργανισμό Αναγνώρισης Τίτλων Ακαδημαϊκών και Πληροφόρησης (Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) της Ελλάδας, ως Ομοταγές Ίδρυμα προς τα Ελληνικά ΑΕΙ και τα μεταπτυχιακά του προγράμματα ως ισότιμα με αυτά που χορηγούν τα Ελληνικά ΑΕΙ.

Με περισσότερα από 85+ Προγράμματα Σπουδών

Ενδεικτικοί τίτλοι Μεταπτυχιακών προγραμμάτων:

 • Δημόσια Υγεία
 • Δημόσια Διοίκηση
 • Διοίκηση Επιχειρήσεων MBA
 • Επιστήμες Αγωγής - Ειδική Εκπαίδευση
 • Επαγγελματικός Προσανατολισμός και Συμβουλευτική
 • Εκπαιδευτική Διοίκηση και Ηγεσία
 • Δημιουργικότητα & Παιχνίδι Πρώτη Αγωγή και Εκπαίδευση
 • Ψυχική Υγεία Παιδιού και Εφήβου
 • Δημόσιο Δίκαιο Νομικές σπουδές
 • Ποινικό Δίκαιο Νομικές σπουδές
 • Διεθνές Εμπορικό Δίκαιο Νομικές σπουδές
 • Τεχνολογίες Μάθησης και Επικοινωνίας
 • Medical Education Εκπαίδευση Επαγγελματιών Υγείας
 • Λογοπαθολογία για παιδιά & ενήλικες
 • Artificial Intelligense Computer Science
 • Cyber Security Computer Science

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ!!

 Από το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε συνεργασία με το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών.

Μεταπτυχιακά Προγράμματα:

 • Προγράμματα Σπουδών αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ
 • Απόκτηση Παιδαγωγικής Επάρκειας
 • Μέγιστη Μοριοδότηση σε διαγωνισμούς ΑΣΕΠ
 • Ένταξη στους πίνακες αναπληρωτών

Η πρώτη επιλογή των φοιτητών από Ελλάδα για σπουδές στο εξωτερικό.

Το Ευρωπαικό Πανεπιστήμιο Κύπρου είναι μεταξύ των 72 κορυφαίων πανεπιστήμιων του κόσμου που έχει λάβει 5 αστέρια στην αξιολόγηση του 2021 η οποία πραγματοποιήθηκε από τον διεθνή οργανισμό QS Top Universities. Με περισσότερα από 85+ Προγράμματα Σπουδών σε Προπτυχιακό, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό στην Ελληνική ή και Αγγλική Γλώσσα αναγνωρισμένα από τον ΔΟΑΤΑΠ!

Για διευθέτηση προσωπικής συνάντησης, μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 2310328797.