Μαθήματα Proficiency Ενηλίκων

Νέα τμήματα Proficiency(C2) ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων και των φοιτητών για τους οποίους ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι περιορισμένος. Ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα εκπαίδευσης ανάλογα με τον διαθέσιμο χρόνο των σπουδαστών.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με την πρότερη ικανότητα και τη διάθεση χρόνου εργασίας του σπουδαστή. Τα προγράμματα μπορεί να είναι:

  • 8μηνα Οκτώβριος - Ιούνιος ή Φεβρουάριος - Δεκέμβριος
  • 4μηνα Φεβρουάριος - Ιούνιος

Στο πρόγραμμα γίνεται επανάληψη της γραμματικής, και επιδιώκεται ο συστηματικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Παράλληλα, καλλιεργείται η διαρκής ενδυνάμωση όλων των απαραίτητων ικανοτήτων (skills) για την επιτυχία στις εξετάσεις, όπως η ακουστική και αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Ανεξάρτητα από τις ώρες διδασκαλίας ο σπουδαστής μπορεί να αξιοποιεί τον διαθέσιμο χρόνο του κάνοντας extra εξάσκηση σε listenings, προφορικά και mock tests στους χώρους του φροντιστηρίου σε πλήρως ευέλικτα ωράρια.

Τα προγράμματα εκτελούνται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ικανότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών. Κατά τους τελευταίους μήνες, γίνεται εξάσκηση σε αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Mock Exams). 

Εδώ και περισσότερα από 22 χρόνια τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο καθώς και οι πάνω από 4500 επιτυχόντες αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη αντιμετώπιση και η επαγγελματική φιλοσοφία μας αποδίδουν αποτελέσματα.