Μαθήματα Proficiency Ενηλίκων

Νέα τμήματα Proficiency(C2) ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων οι οποίοι συνήθως έχουν χάσει επαφή με τα αγγλικά για κάποια χρόνια και ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι περιορισμένος.Λίγες θέσεις ειδικών τιμών ακόμα για τα τμήματα.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με την πρότερη ικανότητα και τη διάθεση χρόνου εργασίας του σπουδαστή. Τα προγράμματα μπορεί να είναι:

  • 8μηνα Οκτώβριος -> Μάιος ή Φεβρουάριος -> Δεκέμβριος
  • 14μηνα Οκτώβριος -> Δεκέμβρης της επομένης χρονιάς ή Φεβρουάριος -> Μάιος της επόμενης χρονιάς

Στο πρόγραμμα γίνεται επανάληψη της γραμματικής, και επιδιώκεται ο συστηματικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Παράλληλα, καλλιεργείται η διαρκής ενδυνάμωση όλων των απαραίτητων ικανοτήτων (skills) για την επιτυχία στις εξετάσεις, όπως η ακουστική και αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Τα προγράμματα εκτελούνται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ικανότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών. Κατά τους τελευταίους μήνες, γίνεται εξάσκηση σε αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Mock Exams). 

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη αντιμετώπιση και η επαγγελματική φιλοσοφία μας αποδίδουν αποτελέσματα.