Η γνώση της αγγλικής γλώσσας χαρακτηρίζεται ανά επίπεδο

  1. μέτρια (επίπεδο Β1)
  2. καλή (επίπεδο Β2)
  3. πολύ καλή (επίπεδο C1)
  4. ως άριστη (επίπεδο C2)

Για περισσότερες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά, μπορείτε να επιλέξετε το πιστοποιητικό που σας ενδιαφέρει: