Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Με δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης, με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής εξελίσσονται και μαζί με αυτές το πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Στα παιδικά τμήματα τεχνολογιών Πληροφορικής και εκμάθησης Προγραμματισμού οι μαθητές μας ασχολούνται με:

  • Game Development me Unity
  • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών (HTML/CSS/Javascript, PHP/MySQL))
  • Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων (Lego Mindstorms, mBot και Vex) με Python 
  • Ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet Of Things) με Raspberry Pi 
  • Διαχείρισης συστημάτων περιεχομένου CMS (Wordpress, Drupal)
  • Επεξεργασία εικόνων με Photoshop
  • Σύγχρονες εφαρμογές Blockchain
  • Ασφάλεια δικτύων και ασφαλή χρήση διαδικτύου

Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από Πέμπτη δημοτικού.

Στιγμιότυπο από την απονομή του διπλώματος Kids Koding Experts σε μαθητές μας.

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google