Μαθήματα Γερμανικών Ενηλίκων

(Διά Ζώσης ή Εξ Αποστάσεως)

Ευρωπαϊκή γλώσσα, επίσημη σε 4 ευρωπαϊκές χώρες: Στη Γερμανία, Αυστρία, Ελβετία, Λιχτενστάιν και Λουξεμβούργο. Μια γλώσσα με πλούσιες πολιτιστικές ρίζες που σχετίζεται με το εμπόριο, τις μεταφορές και τα νομικά. Η εμπορική δύναμη της Γερμανίας – τρίτη ισχυρότερη παγκοσμίως – κάνει κατανοητό ότι η γνώση της Γερμανικής γλώσσας, αποτελεί αναμφισβήτητα μεγάλο προσόν στην αγορά εργασίας σε όσους την κατέχουν. 105 εκατομμύρια άνθρωποι μιλούν τα γερμανικά σαν μητρική γλώσσα σε όλο τον κόσμο.

Στα Σύγχρονα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, στην περιοχή Χαριλάου και στο νέο μας κατάστημα στο ΚΕΝΤΡΟ της Θεσσαλονίκης (Καμάρα, Καμβουνίων 9), παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών Γερμανικών για φοιτητές όλων των επιπέδων. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολο και απαιτητικό είναι το καθημερινό πρόγραμμά σας, δημιουργήσαμε ευέλικτα πρωινά, μεσημεριανά και απογευματινά τμήματα

Ακολουθώντας το πρόγραμμα σπουδών μας, μπορείτε μέσα σε 8 μήνες να αποκτήσετε το Zertifikat Β1 και σε άλλους 8 μήνες το Zertifikat B2 !

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1

Για την εξέταση Goethe-Zertifikat A1: Start Deutsch 1 απαιτούνται πολύ απλές γλωσσικές γνώσεις. Η εξέταση αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να αντεπεξέλθει σε απλές καθημερινές καταστάσεις (να παρουσιάζει τον εαυτό του και να κάνει σύντομες συζητήσεις ).

Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2

Η εξέταση Goethe-Zertifikat A2: Start Deutsch 2 προϋποθέτει βασικές γνώσεις στη γλώσσα. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο επίπεδο (Α2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες. Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να συμετέχει σε συζητήσεις για θέματα που αφορούν την καθημερινότητα.

Goethe-Zertifikat B1

Το Goethe-Zertifikat B1 είναι μια εξέταση Γερμανικών για εφήβους και ενηλίκους.

Χαρακτηρίζει το χρήστη της γερμανικής γλώσσας ανεξάρτητο και αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με την επιτυχία τους στην εξέταση οι συμμετέχοντες αποδεικνύουν ότι είναι σε θέση να παράγουν και να κατανοήσουν προφορικό λόγο που αφορά θέματα γενικού ενδιαφέροντος.

Goethe-Zertifikat B2

Το πιστοποιητικό Goethe-Zertifikat B2 προϋποθέτει προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο τέταρτο επίπεδο (Β2) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις είστε σε θέση να κατανοείτε τα βασικά νοήματα συγκεκριμένων και αφηρημένων θεμάτων και να αντλείτε απ’ αυτά τις πληροφορίες που θεωρείτε σημαντικές, να κατανοείτε ένα ευρύ φάσμα κειμένων, να δομείτε και να διατυπώνετε με σαφήνεια γραπτά τις απόψεις σας για σύνθετα θέματα, να παρουσιάζετε προφορικά γενικά θέματα και να συμμετέχετε σε συζητήσεις πάνω σε θέματα που σας είναι οικεία.

Goethe-Zertifikat C1

Η εξέταση Goethe-Zertifikat C1 προϋποθέτει γλωσσικές γνώσεις σε πολύ προχωρημένο επίπεδο. Αντιστοιχεί στο πέμπτο επίπεδο (Γ1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στην εξέταση μπορείτε για παράδειγμα να κατανοείτε συζητήσεις χωρίς ιδιαίτερο πρόβλημα, εκτενή κείμενα, να γράφετε εκθέσεις για σύνθετα θέματα, αναπτύσσοντας τις απόψεις σας με σαφήνεια σε ορθά δομημένο κείμενο, να εκφράζεστε προφορικά με αυθορμητισμό και ευχέρεια, να διατυπώνετε τις θέσεις, τις σκέψεις και τις απόψεις σας με ακρίβεια και να παρουσιάζετε εκτενώς τα δικά σας πορίσματα.

Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS)

Το Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom προϋποθέτει ένα πολύ προχωρημένο γλωσσικό επίπεδο και αντιστοιχεί στο έκτο και ανώτατο επίπεδο – C2 – της κλίμακας ικανοτήτων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Μετά την επιτυχή συμμετοχή στις εξετάσεις μπορείτε για να κατανοείτε χωρίς δυσκολία όλα όσα διαβάζετε και ακούτε στα Γερμανικά, να συνοψίζετε πληροφορίες από διάφορες γραπτές και προφορικές πηγές και να αποδίδετε με συνοχή αιτιολογήσεις και εξηγήσεις να εκφράζεστε αυθόρμητα με ευχέρεια και ακρίβεια.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe Ιανουάριο και Μάιο.


Για περισσότερες πληροφορίες ή για να κλείσετε θέση για τα τμήματα ενηλίκων Γερμανικών, συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα.