Θεσσαλονίκη: Εκπαιδευτική Ρομποτική

Έναρξη νέων τμημάτων Σεπτέμβριος 2023. Δηλώστε συμμετοχή στα δωρεάν τμήματα γνωριμίας.

Η Υδρόγειος ξεκινώντας από το 2009, αποτελεί την πρώτη σχολή εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα που παρέχει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών Εκπαιδευτικής Ρομποτικής & Σύγχρονων Τεχνολογιών Πληροφορικής που μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά με διαφορετικά επίπεδα σε κάθε τάξη. Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής για τη χρονιά 2022-2023 θα λειτουργήσει για δέκατη τρίτη συνεχή χρονιά

Τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής διεξάγονται από καταρτισμένους εκπαιδευτές σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια για παιδιά παρέχοντας όλο τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια μας περιλαμβάνουν ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, ειδικές εκπαιδευτικές πίστες καθώς και δομικά στοιχεία για την δημιουργία ρομποτικών κατασκευών.

Το πρόγραμμα σπουδών (curriculum) είναι δημιουργημένο μέσα από πολυετή εμπειρία στα τμήματα ρομποτικής. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες που προάγουν την συνεργασία μεταξύ των παιδιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, την βιωματική μάθηση και την εφαρμογή διαφόρων γνωστικών πεδίων της μηχανικής και των κατασκευών, των σύγχρονων τεχνολογιών, των μαθηματικών, της φυσικής και των τεχνών (S.T.E.A.M.) μέσα από τον πειραματισμό των παιδιών σε πρωτότυπα παιγνιώδη, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά σενάρια.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές, θα προγραμματίσουν σε ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως και όλα αυτά με αμείωτο ενδιαφέρον και διασκέδαση!!

Στα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 5 ετών. Στα προγράμματα Πληροφορικής και Τεχνολογιών Προγραμματισμού μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από ε δημοτικού.Ειδικότερα για τους μεγαλύτερους μαθητές του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου λειτουργούν και τμήματα προχωρημένων καθώς και ειδικά τμήματα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Τα προγράμματα είναι ετήσια με συνολικά 32 εβδομάδες μαθημάτων.

Έναρξη νέων τμημάτων Σεπτέμβριος 2023. Δηλώστε συμμετοχή στα δωρεάν τμήματα γνωριμίας.