Ρομποτική συχνές ερωτήσεις

ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΘΑ ΚΑΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τη διερευνητική μάθηση. Τα παιδιά θα μπουν σε μια ομαδική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων κατασκευαστικών & προγραμματισμού που θα τα κάνει να δρουν σαν μικροί εφευρέτες, δίνοντάς τα παράλληλα "τροφή για σκέψη".

Τα παιδιά στo πλαίσιo των μαθημάτων θα δημιουργήσουν και θα προγραμματίσουν ρομποτικές κατασκευές με ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό (ανάλογα την ηλικία αλλάζει και ο εξοπλισμός), θα παίξουν, θα διασκεδάσουν και θα προσπαθήσουν μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα να βρούνε λύσεις σε αλγοριθμικά προβλήματα κάνοντας ακίνδυνα πειράματα.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν έννοιες από τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών (μετατροπή μονάδων μέτρησης, υπολογισμός περιμέτρου, πλευρών γεωμετρικών σχημάτων), της φυσικής (πχ μετατροπές ενέργειας, κίνηση σωμάτων), μηχανολογίας (πχ. μετάδοση κίνησης σε τροχούς, βραχίονες, στατικότητα), πληροφoρικής (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη).

Τα μαθήματα ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.Α.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) το οποίο εντάσσει τα παιδιά με πρακτικό τρόπο στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

ΑΠΟ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΟ ΠΑΙΔΙ;

Στην Υδρόγειο λειτουργούν τμήματα για παιδιά από 5 ετών. 

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙ ΜΟΥ ΝΑ ΕΧΕΙ ΚΑΠΟΙΕΣ ΕΙΔΙΚΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΝΑ ΜΠΟΡΕΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙ;

Όχι. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν.

ΠΟΤΕ ΚΑΙ ΠΟΥ ΓΙΝΟΝΤΑΙ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Υδρόγειο που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου, Παπαναστασίου 150 στη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-328797.

Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και με κατάλληλο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Τα παιδιά από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι και το τέλος του θα πρέπει να έρχονται μια φορά την εβδομάδα για δύο ώρες δράσης.

ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΑΓΟΡΑΣΟΥΜΕ ΚΑΠΟΙΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ;

Όχι. Ο απαραίτητος εξοπλισμός (ρομπότ, υπολογιστές, ειδικά διαμορφωμένες πίστες, σημειώσεις) παρέχονται και δεν απαιτείται να αγοράσετε κάτι επιπλέον.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΝΑ ΞΕΚΙΝΗΣΕΙ ΝΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ;

Οι ενάρξεις νέων τμημάτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα στην ενότητα "Τμήματα - Εγγραφές". Επόμενη έναρξη μαθημάτων Σεπτέμβριος 2023.

ΠΩΣ ΧΩΡΙΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ;

Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα την ηλικία τους και το επίπεδο γνώσεων (αν προϋπάρχουν γνώσεις ρομποτικής).

ΜΕ ΤΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ ΕΡΓΑΖΟΝΤΑΙ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για τα μαθήματα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία ρομποτικής που υπάρχουν σήμερα. Η σύνθεση των ρομποτ γίνεται με διάφορα δομικά στοιχεία, πάνω στα οποία ενσωματώνονται διάφορα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη, κινητήρες και αισθητήρες (αναγνώρισης χρώματος, μέτρησης απόστασης, θερμοκρασίας) οι οποίοι επικοινωνούν με τον προγραμματιζόμενο εγκέφαλο του ρομπότ.

Ο προγραμματισμός γίνεται σε ειδικά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά (οπτικός προγραμματισμός).

Έναρξη νέων τμημάτων Σεπτέμβριος 2023. Δηλώστε συμμετοχή στα δωρεάν τμήματα γνωριμίας.