Μαθήματα Αγγλικών Lower

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, η διδασκαλία Αγγλικών για το επίπεδο Lower έχει σαφή σκοπό και στόχο: Την προετοιμασία των μαθητών μας για την επιτυχία στις εξετάσεις του πρώτου μεγάλου πτυχίου, δηλαδή του Lower. Η διδασκαλία του λεξιλογίου εντατικοποιείται, η μεθοδολογία γραφής εκθέσεων δουλεύεται σε βάθος, η γραμματική εμβαθύνει επίσης και ο προφορικός λόγος εξασκείται διαρκώς. Οι μαθητές μαθαίνουν σταδιακά να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις των εξετάσεων, τόσο σε επίπεδο γνώσεων όσο όμως και σε επίπεδο ψυχολογίας και προσέγγισης της εξεταστικής διαδικασίας.

Το επίπεδο Lower αποτελείται από δύο τάξεις - χρονιές:

  •  Pre-Lower (Β1)
  • Lower (Β2)

Στη χρονιά Pre-Lower καλύπτονται τυχόν ελλείψεις από το προηγούμενο επίπεδο (Senior) και γίνεται επέκταση - εμβάθυνση γνώσης και ικανότητας σε όλους τους τομείς των Αγγλικών: λεξιλόγιο, γραμματική, ακουστική και αναγνωστική κατανόηση, και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου. Στη χρονιά Lower η εργασία στα ανωτέρω πεδία επεκτείνεται ακόμα περισσότερο ενώ εισάγεται με συστηματικό τρόπο η εξοικείωση των μαθητών με τη διαδικασία των εξετάσεων με τα λεγόμενα "Mock Exams": πρόκειται για τεστ τα οποία είναι διαμορφωμένα ακριβώς όπως οι εξετάσεις που θα κληθούν να δώσουν στο τέλος της χρονιάς. Η μεθοδολογία μας είναι δοκιμασμένη: η συστηματική εμβάθυνση στη γλώσσα και η εξοικείωση με τις εξετάσεις μαζί με την συνεχή υποστήριξη και καθοδήγηση των καθηγητών, βοηθά ακόμα και τους αδύναμους μαθητές να αναπτύξουν τις γνώσεις και ικανότητες που θα τους οδηγήσουν στην επιτυχία.

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος αυτού, οι μαθητές μας (πάντα υπό την καθοδήγηση των έμπειρων καθηγητών τους), καλούνται να επιλέξουν το πιστοποιητικό για το οποίο θα εξεταστούν. Η επιλογή γίνεται σύμφωνα με τις ιδιαίτερες απαιτήσεις και ικανότητες του κάθε μαθητή. Υπάρχει πληθώρα πιστοποιητικών επιπέδου B2 (Lower). Περισσότερες πληροφορίες για τα πιστοποιητικά μπορείτε να βρείτε εδώ.

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος βρίσκονται στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης. Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για άλλες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.