Ανακοινώθηκε από τη Δ.Υ.Π.Α. Voucher εργαζομένων με Εκπαιδευτικό Επίδομα«Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων και επανακατάρτισης εργαζομένων σε όλους τους κλάδους της οικονομίας με έμφαση στις ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες»

Δικαιούχοι και Πληροφορίες του Προγράμματος:

Στο πρόγραμα έχουν διακαίωμα συμμετοχής:

- Εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα
- Άνω των 18 ετών
- Απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και το εκπαιδευτικό επίδομα ανέρχεται σε 5€ / κατάρτισης

Η μέθοδος κατάρτισης είναι μικτή με 12 ώρες δια ζώσης εκπαίδευση, 48 ώρες σύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση και 20 ώρες ασύγχρονη εξ αποστάσεως εκπαίδευση.

Οι ωφελούμενοι θα μπορούν να επιλέξουν το πρόγραμμα κατάρτισης που παρέχεται από το εκπαιδευτικό κέντρο και όλα τα προγράμματα θα οδηγούν σε πιστοποίηση κατάρτισης.

Στο πρόγραμμα θα μπορούν να συμμετέχουν έως 150000 εργαζόμενοι με σειρά προτεραιότητας υποβολής της αίτησης και μέχρι εξαντλήσεως των προσφερόμενων θέσεων.

Διαδικασία Συμμετοχής

Για την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:

- Εάν έχετε ήδη κάνει την αίτηση στο voucher.gov.gr και έχετε λάβει κωδικό ΚΑΥΑΣ πηγαίνετε απευθείας στο Βήμα 2 (πιο κάτω).

Διαφορετικά, για την επιτυχή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Voucher Ανέργων, ακολουθήστε τα παρακάτω δύο βήματα:

Βήμα 1

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την "Αίτηση Συμμετοχής" που θα βρείτε εδώ: (είσοδος με κωδικούς TAXISnet).

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα παραχθεί από το σύστημα το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης (.pdf) που αναγράφει τον "Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής" (ΚΑΥΑΣ).

Βήμα 2

Επικοινωνείτε με το κέντρο μας στο central@idrogios.com για να σας καθοδηγήσουμε για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας προκειμένου να συμμετέχετε με τον φορέα Υδρόγειος Education στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος Education θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.

Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ.

Για Επιπλέον Πληροφορίες  Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ Διεύθυνση : Παπαναστασίου 150, Θεσσαλονίκη, 54249 Τηλέφωνο : 2310328797 Ε-mail : central@idrogios.com

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

screenshot-2023-02-01-at-205654.png