Παιδικά Τμήματα Αγγλικών Junior στη Χαριλάου

Τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος βρίσκονται στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης και η επιτυχημένη παρουσία μας στο χώρο της εκπαίδευσης μετρά περισσότερα από 20 συναπτά έτη.

Έχουμε καταρτίσει το επίπεδο Junior ειδικά για παιδιά Β'-Ε' Δημοτικού σύμφωνα με τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές πρακτικές. Στο επίπεδο αυτό η εκμάθηση της Αγγλικής Γλώσσας γίνεται με πολύχρωμο και πολυποίκιλο τρόπο. Οι μικροί μαθητές και μαθήτριες μέσα από πολυάριθμες αλλά και προσεκτικά δομημένες δραστηριότητες μαθαίνουν διασκεδαστικά αλλά ουσιαστικά και συστηματικά τα βασικά υλικά που θα χρειαστούν για να προχωρήσουν περαιτέρω στην εκμάθηση της γλώσσας. 

Οι τεχνικές διδασκαλίας ακολουθούν μια βιωματική προσέγγιση στην εκμάθηση της γλώσσας και οι έμπειροι παιδαγωγοί μας χρησιμοποιούν όλα τα εργαλεία του σύγχρονου προγράμματός μας (όπως οπτικουακουστικά μέσα, διαδραστικό πίνακα, χειροτεχνίες, θέατρο και φυσικά γραφή και ανάγνωση) για να την πετύχουν.

Τελικός στόχος είναι να αναπτυχθεί η εξοικείωση των μαθητών με τη γλώσσα και να εμπεδωθεί ένας βασικός πυρήνας λεξιλογίου και κανόνων γραμματικής/συντακτικού όπως επίσης και η ενθάρρυνση στη χρήση προφορικού και γραπτού λόγου. Πέραν από αυτό όμως, επιδιώκεται και η ανάπτυξη της σχέσης των μαθητών με τη μαθησιακή διαδικασία, δηλαδή τα παιδιά μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση.

Το επίπεδο Junior αποτελείται από 2 επίπεδα-χρονιές:

• A Junior
• B Junior

Για εκδήλωση ενδιαφέροντος ή για άλλες πληροφορίες μπορείτε να συμπληρώσετε την παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά