Παιδικά Τμήματα Γαλλικών Θεσσαλονίκη Χαριλάου

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, στη Χαριλάου παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών Γαλλικών για μαθητές. Η προτεινόμενη ηλικία για να ξεκινήσει ένας μαθητής τα γαλλικά είναι η 5η ή 6η δημοτικού.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι μαθητές των Δ’ και Ε’ τάξεων δημοτικού σχολείου μπορούν να παρακολουθούν ΔΩΡΕΑΝ προκαταρκτικά μαθήματα Γαλλικών ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Υπάρχουν 6 επίπεδα γαλλικών πιστοποιητικών : DELF Α1, Α2, Β1, Β2, DALF C1, C2.

  1. DELF A1: πιστοποιεί τις πρώτες γνώσεις της γαλλικής γλώσσας .
  2. DELF A2: πιστοποιεί το στοιχειώδες επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας στην επικοινωνία μέσω απλών και συνηθισμένων διαλόγων.
  3. DELF B1: πιστοποιεί ένα επίπεδο ικανοτήτων στην αντιμετώπιση των προβλημάτων της καθημερινότητας : γνώση λεξιλογίου περίπου 2000 λέξεων και βασικών γραμματικών γνώσεων, ικανότητα κατανόησης και συμμετοχής σε συζητήσεις θεμάτων της επικαιρότητας, ικανότητα προφορικής και γραπτής παρουσίασης πληροφοριών και κειμένων σε θέματα της καθημερινής ζωής.
  4. DELF B2: πιστοποιεί την καλή γνώση της καθομιλουμένης γαλλικής γλώσσας που καθιστά δυνατή τη σωστή γραπτή και προφορική έκφραση σε πληθώρα θεμάτων.
  5. DALF C1: πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων της γαλλικής γλώσσας και απαλλάσσει τους ξένους σπουδαστές, που επιθυμούν να σπουδάσουν στα περισσότερα ανώτερα εκπαιδευτικά ιδρύματα της Γαλλίας ή σε άλλες γαλλόφωνες χώρες, από οποιανδήποτε συμπληρωματική εξέταση εισαγωγής που πιστοποιεί την επαρκή γνώση της γαλλικής γλώσσας.
  6. DALF C2: πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας. Όλοι οι κάτοχοι αυτού του διπλώματος έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν την Επάρκεια διδασκαλίας της γαλλικής γλώσσας που χορηγείται από το ελληνικό Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.