Ιούλιος 2024: Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων πληροφορικής με σκοπό την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ, από εξεταστικό φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ. Παιδείας) για όλες τις προκηρύξεις εργασίας, διορισμούς – προσλήψεις, ΑΣΕΠ. Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα της σελίδας παρακάτω. Διάρκεια προγράμματος έως 3 μήνες. Θέσεις Περιορισμένες.

Η Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Υπολογιστών από τον ΑΣΕΠ έχει ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ και αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για Μοριοδότηση - τυπικό προσόν για Προσλήψεις και Διορισμούς στο Δημόσιο, ΑΣΕΠ, σε οργανισμούς και είναι απαραίτητο κριτήριο για τον Ιδιωτικό τομέα αλλά και για σπουδές σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα.

Έναρξη Προγράμματος: 15/7, 16/7, 17/7, 18/7, 19/7, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 29/7, 30/7, 31/7, 1/8, 2/8

Δικαιούχοι του προγράμματος για την παρακολούθηση των Δωρεάν μαθημάτων είναι οι Άνεργοι & Φοιτητές του νομού Θεσσαλονίκης. 

Στο πλαίσιο του προγράμματος δίνεται η δυνατότητα στους ανέργους και στους φοιτητές να παρακολουθήσουν ΔΩΡΕΑΝ μαθήματα Πληροφορικής. Εργαζόμενοι και άλλες κοινωνικές ομάδες επιβαρύνονται με κόστος μαθημάτων από 180€ μέχρι 360€.

- Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου παρακολούθησης μαθημάτων 

- Δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων με την συνεχή καθοδήγηση καθηγητών

- Διενέργεια εξετάσεων 2 φορές την εβδομάδα

- Δυνατότητα επιλογής ταχείας εκπαίδευσης για άμεση συμμετοχή σε εξετάσεις

- Δωρεάν επανεξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας

- Για τους φοιτητές δυνατότητα παγώματος του προγράμματος σε περιόδους εξεταστικής

Διάρκεια μαθημάτων

Η δωρεάν παρακολούθηση των μαθημάτων, αναλόγως το επίπεδο γνώσεων μπορεί να διαρκέσει από 1 εβδομάδα έως και 3 μήνες από την ημερομηνία έναρξης, ανάλογα με το αρχικό επίπεδο του κάθε σπουδαστή. Οι εξετάσεις διενεργούνται κάθε εβδομάδα με δυνατότητα άμεσης απόκτησης της πιστοποίησης. 

Εξετάσεις για την πιστοποίηση

Τις εξετάσεις για την πιστοποίηση αναλαμβάνει ο φορέας GLobalCert εγκεκριμένος από Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (με εξεταστικό σύστημα που δημιουργήθηκε σε συνεργασία με το πανεπιστήμιο Πειραιώς). Τα παράβολα συμμετοχής στις επίσημες εξετάσεις επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες του προγράμματος και είναι 30€ για κάθε ενότητα εξέτασης και έκδοσης πιστοποιητικού, 70€ κάρτα δεξιοτήτων στον φορέα πιστοποίησης. Για την παρακολούθηση του προγράμματος η συμμετοχή στις εξετάσεις πιστοποίησης είναι υποχρεωτική.

Το πιστοποιητικό είναι αποδεκτό από ΑΣΕΠ, για διορισμούς και προσλήψεις εκπαιδευτικών, κατάλληλο για μεταπτυχιακά, προκηρύξεις για προσλήψεις στο Δημόσιο, Μετατάξεις ήδη διορισμένων υπαλλήλων, Αξιολόγηση Διοικητικών Υπαλλήλων, Προσλήψεις σε ΔΕΚΟ όπως ΔΕΗ, ΔΕΔΗΗΕ, Λιμάνια, Εφορίες, Τελωνεία, Προσλήψεις σε σώματα ασφαλείας όπως Αστυνομία, Πυροσβεστική, Λιμενικό, έχει δια βίου ισχύ χωρίς να χρειάζεται ανανέωση.

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ «Εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ ενταγμένος στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α» .στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στα Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα για Ανέργους & Φοιτητές.