Ξεκινάει νέο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα Κατάρτισης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας (Security) με Πιστοποίηση ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ για 5000 Ανέργους 18-50 Ετών.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:
Εκπαιδευτικό Επίδομα έως 525€
105 ώρες Κατάρτιση
Εξ αποστάσεως εκπαίδευση από όλη την Ελλάδα
Επιδότηση για την Πιστοποίηση από ΚΕΜΕΑ & ΕΟΠΠΕΠ

Για πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής στο Επιδοτούμενο Πρόγραμμα συμπληρώστε τη φόρμα
https://forms.gle/NrTnwCH48QGK6oFL6

Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος συμμετέχει ως πάροχος κατάρτισης στη προαναφερόμενη δράση


Πληροφορίες – Επικοινωνία 
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ για περισσότερες πληροφορίες:
Διεύθυνση : Παπαναστασίου 150, Θεσσαλονίκη, 54249 Τ
ηλέφωνο : 2310328797 Ε-mail : central@idrogios.com