Μαθήματα Γερμανικών Θεσσαλονίκη Χαριλάου

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, στη Χαριλάου παρέχουμε πλήρη προγράμματα σπουδών Γερμανικών για μαθητές. Σε τέσσερα χρόνια οι μαθητές μας αποκτούν το ανώτερο πιστοποιητικό που μπορούν να πάρουν μαθητές/έφηβοι: το Zertifikat B1.

Η προτεινόμενη ηλικία για να ξεκινήσει ένας μαθητής τα γερμανικά είναι η 5η ή 6η δημοτικού.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΜΙΚΡΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ

Οι μαθητές των Δ’ και Ε’ τάξεων δημοτικού σχολείου μπορούν να παρακολουθούν ΔΩΡΕΑΝ προκαταρκτικά μαθήματα Γερμανικών ολόκληρη τη σχολική χρονιά.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ

Goethe-Zertifikats A1: Fit in Deutsch 1

Αντιστοιχεί στο πρώτο επίπεδο (Α1) της κλίμακας των έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να αποδείξει ότι μπορεί να συννενοηθεί στα γερμανικά με πολύ απλό τρόπο.

Goethe-Zertifikats A2: Fit in Deutsch 2

Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού μπορεί κανείς να αποδείξει ότι μπορεί να συνεννοηθεί στα γερμανικά με απλό τρόπο. Η εξέταση αντιστοιχεί στο δεύτερο (Α2) από τα έξι επίπεδα της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.

Goethe-Zertifikat B1

Το πιστοποιητικό αυτό αντιστοιχεί στο τρίτο επίπεδο (Β1) της κλίμακας έξι επιπέδων του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες.
Με την απόκτηση του διπλώματος αυτού ο μαθητής αναγνωρίζεται ως ανεξάρτητος χρήστης της γερμανικής γλώσσας. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής είναι σε θέση :

  • να κατανοήσει τα κύρια σημεία προφορικού λόγου.
  • να εκφρασθεί απλά και με ειρμό για οικεία θέματα και προσωπικούς τομείς ενδιαφέροντος.
  • να διηγηθεί εμπειρίες και γεγονότα, να περιγράψει ελπίδες και στόχους και να δώσει σύντομες αιτιολογήσεις και εξηγήσεις.

Οι εξετάσεις διεξάγονται στο Ινστιτούτο Goethe τρείς φορές τον χρόνο: Σεπτέμβριο, Ιανουάριο και Μάιο.