Έναρξη Νέων Τμημάτων:
Σεπτέμβριος 2024 (Εξαποστάσεως)

Παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα για να ενημερωθείτε από το αρμόδιο τμήμα. Τηρείται αυστηρή σειρά προτεραιότητας. Θέσεις περιορισμένες.

ΠΟΙΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Φοιτητές (Α.Π.Θ., ΕΜΠ, κ.α) και οι Άνεργοι (κάρτας ανεργίας) οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα σχεδίασης, αποκτώντας παράλληλα πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. του υπουργείου παιδείας. 

To μαθήματα απευθύνονται σε όλες τις ειδικότητες μηχανικών και σχεδιαστών, αρχάριους αλλά και προχωρημένους, που δημιουργούν τεχνικά σχέδια (αρχιτέκτονες, πολιτικοί μηχανικοί, μηχανολόγοι, τοπογράφοι κτλ.) αλλά και σε διακοσμητές, σχεδιαστές και όσους δημιουργούν γραμμικά σχέδια και θέλουν να εμπλουτίσουν το βιογραφικό τους με ένα έγκυρο πιστοποιητικό.

ΤΙ ΘΑ ΜΑΘΕΤΕ

Με το πέρας του προγράμματος θα αποκτήσετε γνώσεις ώστε να είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε το λογισμικό για οποιαδήποτε χρήση όπως Βιομηχανικό - Αρχιτεκτονικό σχέδιο, Αποτύπωση εσωτερικού χώρου, μηχανολογικό / ηλεκτρολογικό σχέδιο κλπ.

Ενδεικτικές Εκπαιδευτικές Ενότητες των Μαθημάτων:
 • Εντολές Διαχείρισης
 • Συντεταγμένες
 • Εντολές Σχεδίασης & Επεξεργασίας
 • Layers
 • Κείμενα & Επισημάνσεις
 • Blocks
 • Διαγραμμίσεις
 • Διαστασιολόγηση
 • Εκτύπωση και σχεδιογράφηση

Μπορείτε να δείτε την πιο αναλυτική ύλη του προγράμματος εδώ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει θεωρητικά και πρακτικά μαθήματα διάρκειας 6 εβδομάδων (πάνω από 100 ώρες) ΜΕ ΚΑΘΗΓΗΤΗ με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως διδασκαλίας σε ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης.

Μέσω των μαθημάτων θα καλυφθούν περισσότερες από 100 ενότητες εκπαίδευσης και σχεδόν 500 ασκήσεις εξάσκησης ώστε οι ενδιαφερόμενοι να γνωρίσουν πρακτικά και σε βάθος τις δυνατότητες του προγράμματος. Μετά το πέρας των μαθημάτων γίνεται επαναληπτικό μάθημα εφ'όλης της ύλης όπου γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων που έχουν αποκτηθεί και οι μαθητές αποκτούν εξοικείωση με ενδεχόμενα θέματα εξέτασης.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ AUTOCAD 2021

Με το πέρας των μαθημάτων οι υποψήφιοι θα εξεταστούν για να αποκτήσουν αναγνωρισμένο πιστοποιητικό χρήσης του προγράμματος AutoCAD από εγκεκριμένο φορέα πιστοποίησης του ΕΟΠΠΕΠ (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού).

Τα εξέταστρα στοιχίζουν 240€ και η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική. Η επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας είναι δωρεάν.

ΤΙ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
 • Εξ αποστάσεως παρακολούθηση δωρεάν μαθημάτων με καθηγητή και στα θεωρητικά και στα πρακτικά μαθήματα καθ'όλη τη διάρκεια του προγράμματος.
 • Πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό με πλήθος πρακτικών ασκήσεων για την πλήρη αφομοίωση των εντολών του AutoCAD και την εξοικείωση με το περιβάλλον και της δυνατότητες του προγράμματος.
 • Ψηφιακές σημειώσεις όλων των θεωρητικών μαθημάτων
 • Συμμετοχή σε online εξέταση για την απόκτηση αναγνωρισμένης πιστοποίησης (παράβολα εξετάσεων 240€)
 • ΔΩΡΕΑΝ επανεξέταση σε περίπτωση αποτυχίας
 • Έκδοση αναγνωρισμένου Πιστοποιητικού AutoCAD από εγκεκριμένο και αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ του Υπουργείου Παιδείας.
 • Ευέλικτο πρόγραμμα παρακολούθησης σε απογευματινά τμήματα (Δευτέρα - Παρασκευή)
 • Εξατομικευμένη παρακολούθηση προόδου από ειδικευμένους καθηγητές
 • ΔΩΡΕΑΝ σεμινάριο AutoCAD 3D

Το πρόγραμμα λειτουργεί από το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ «Εγκεκριμένος Πάροχος Κατάρτισης από το Υ.ΠΑΙ.Θ ενταγμένος στα μητρώα της Δ.ΥΠ.Α» .στο πλαίσιο της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης στα Αυτοχρηματοδοτούμενα Προγράμματα για Ανέργους & Φοιτητές.