Πιστοποίηση LEVEL 2: Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 9-16 ετών
Θεσσαλονίκη, 2 Σεπτεμβρίου 2019.

Διάρκεια 10 ώρες. Κόστος 190€ (μαθήματα και παράβολα εξετάσεων)

Στο σεμινάριο δευτέρου επιπέδου LEVEL 2 θα γνωρίσετε εργαλεία ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 9 ετών και πάνω. Με το τέλος των μαθημάτων θα εξεταστείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της πιστοποίησης (όχι απλή βεβαίωση παρακολούθησης) LEVEL 2: Εκπαιδευτής ρομποτικής & STEM για παιδιά 9-16 ετών 

Θα μάθετε πώς μπορείτε μέσα από την ρομποτική να διδάξετε και να δείτε στην πράξη έννοιες Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Τεχνολογίας, δηλαδή πώς να εντάξετε το STEM στη μαθησιακή διαδικασία.  

Θα εξοικειωθείτε με 4 διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη. 

Θα δείτε πώς να δημιουργείτε το δικό σας υλικό και πλάνα μαθημάτων, πώς να οργανώνετε την αίθουσα, τι υλικά απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, από που και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό, πώς να συνδυάσετε τη ρομποτική με άλλα μαθησιακά αντικείμενα και πώς να φτιάξετε δικές σας πίστες. 

Η χρήση διαφορετικών εργαλείων ρομποτικής θα σας βοηθήσει να μάθετε να προσαρμόζεστε σε διαφορετικά εργαλεία και άρα στο μέλλον να μπορείτε και μόνοι σας να ανακαλύψετε νέα εργαλεία, να είστε σε θέση να τα αξιολογήσετε, να μάθετε να τα χρησιμοποιείτε με ευκολία βασιζόμενοι σε προηγούμενες γνώσεις και επίσης να μπορείτε να τα εντάξετε στην τάξη σας. 

Ύλη Μαθημάτων:

 • LEGO Mindstorms EV3
  • Απλή και σύνθετη μηχανική. Έξυπνες κατασκευές. Ιδέες για τα μαθήματα
  • Προγραμματισμός κινητήρων και Αισθητήρων
  • Εκμάθηση εντολών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων
   • Using motors and sensors
   • Actions / Flows 
   • Data Operations
 • VEX IQ Robots
  • Γνωριμία με το περιβάλλον προγραμματισμού Modkit
  • Εκμάθηση βασικών εντολών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων
   • Προγραμματισμός κινητήρων και Αισθητήρων
   • Προγραμματισμός τηλεχειριστηρίου
   • Χρήση δομών επανάληψης και επιλογής
   • Μηνύματα
  • Παρουσίαση των διαγωνιστικών θεμάτων VΕΧ IQ Challenge. 
 • MIT Αpp Inventor
 • Scratch
  • Χρήση του Scratch για τη δημιουργία παιχνιδιών
  • Προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες όπως: 
  • Λίστες
  • Κλώνοι
  • Μεταβλητές
  • Κινούμενο background
  • Μηνύματα

Για όλα αυτά τα εργαλεία, εκτός από τις προγραμματιστικές γνώσεις, θα έχετε την ευκαιρία να κατασκευάσετε και να κάνετε πρακτική εφαρμογή, να δημιουργήσετε βασικούς μηχανισμούς, να πάρετε μέρος σε μικρά challenges και να δείτε στην πράξη τις προκλήσεις των τμημάτων ρομποτικής. 

Τέλος θα έχετε πρόσβαση και σε προτεινόμενες δραστηριότητες και παραδείγματα χρήσης, σε εκπαιδευτικά σενάρια ανάπτυξης κοινωνικών δεξιοτήτων και σε εκπαιδευτικό υλικό το οποίο θα μπορείτε να μελετήσετε στο σπίτι μέσα από ηλεκτρονική πλατφόρμα μαθημάτων