Πιστοποίηση LEVEL 2: Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 9-16 ετών

Κόστος LEVEL 190€ (Περιλαμβάνει: Δια ζώσης εκπαίδευση διάρκειας 8 ωρών στα εργαστήρια ρομποτικής Υδρόγειος, παράβολα εξετάσεων). Θέσεις περιορισμένες.

Στο σεμινάριο δευτέρου επιπέδου LEVEL 2 θα γνωρίσετε εργαλεία ρομποτικής για παιδιά ηλικίας 9 ετών και πάνω (Δημοτικό - Γυμνάσιο). Με το τέλος των μαθημάτων θα εξεταστείτε από αναγνωρισμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ για την απόκτηση της πιστοποίησης (όχι βεβαίωση παρακολούθησης) LEVEL 2: Εκπαιδευτής Ρομποτικής & STEM για παιδιά 9-16 ετών 

Θα μάθετε πώς μπορείτε μέσα από την ρομποτική να διδάξετε και να δείτε στην πράξη έννοιες Μαθηματικών, Φυσικής, Μηχανικής και Τεχνολογίας, δηλαδή πώς να εντάξετε το STEM στη μαθησιακή διαδικασία.  

Θα εξοικειωθείτε (hands-on) με διαφορετικά εκπαιδευτικά εργαλεία και θα ανακαλύψετε πώς μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε στην τάξη. 

Επιπλέον, θα δείτε πώς να δημιουργείτε το δικό σας υλικό και πλάνα μαθημάτων, πώς να οργανώνετε την αίθουσα, τι υλικά απαιτούνται για την ολοκλήρωση ενός μαθήματος, από που και πώς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε εκπαιδευτικό υλικό, πώς να συνδυάσετε τη ρομποτική με άλλα μαθησιακά αντικείμενα και πώς να φτιάξετε δικές σας πίστες. 

Μέσα από την ηλεκτρονική μας πλατφόρμα μαθημάτων θα έχετε πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό κατάλληλο για την πιστοποίηση.

Ύλη Μαθημάτων:

 • LEGO SPIKE PRIME
  • Απλή και σύνθετη μηχανική. Έξυπνες κατασκευές. Ιδέες για τα μαθήματα
  • Προγραμματισμός κινητήρων και Αισθητήρων
  • Εκμάθηση εντολών για τη δημιουργία ολοκληρωμένων προγραμμάτων
   • Using motors and sensors
   • Actions / Flows 
   • Data Operations
 • Scratch
  • Χρήση του Scratch για τη δημιουργία παιχνιδιών
  • Προχωρημένες προγραμματιστικές έννοιες όπως: 
  • Λίστες
  • Κλώνοι
  • Μεταβλητές
  • Κινούμενο background
  • Μηνύματα

  Για όλα αυτά τα εργαλεία, εκτός από τις προγραμματιστικές γνώσεις, θα έχετε την ευκαιρία να κατασκευάσετε και να κάνετε πρακτική εφαρμογή, να δημιουργήσετε βασικούς μηχανισμούς, να πάρετε μέρος σε διάφορα challenges και να δείτε στην πράξη τις προκλήσεις των τμημάτων ρομποτικής. Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν εμπειρία 10 χρόνων σε παιδικά τμήματα ρομποτικής.

Η Υδρόγειος Education ακολουθεί πιστά τις επίσημες οδηγίες του ΕΟΔΥ και του υπουργείου παιδείας για την ασφάλεια των μαθητών και του προσωπικού της.