Από 27 Ιουλίου άνοιξαν οι αιτήσεις για το Voucher Ανέργων (επίδομα 1000€) για κατάρτιση σε Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες.

- Εάν έχετε ήδη κάνει την αίτηση στο voucher.gov.gr και έχετε λάβει κωδικό ΚΑΥΑΣ πάντε απευθείας στο Βήμα 2 (πιο κάτω).

- Εαν θέλετε πληροφορίες για το πρόγραμμα ή βοήθεια στην υποβολή του μπορείτε να καλέσετε στο 2310328797 ή να συμπληρώσετε τη φόρμα που βρίσκετε σε αυτή τη σελίδα και εμείς θα επικοινωνήσουμε άμεσα μαζί σας.

Διαφορετικά, για την επιτυχή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Voucher Ανέργων ακολουθήστε τα παρακάτω 2 βήματα:

Βήμα 1

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την "Αίτηση Συμμετοχής" που θα βρείτε εδώhttps://bit.ly/3JgxFkd (είσοδος με κωδικούς TAXISnet).

Επιπλέον θα σας ζητηθεί: 

- Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση), 

- Αντίγραφο απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ή ανώτερου τίτλου σπουδών 

- Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν παρακολουθεί ή /και δεν έχει παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας, στο πλαίσιο της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες» και δεν έχει παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο,κατά τα τελευταία 2 έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης

- Πτυχίο Αγγλικής γλώσσας (αν ο ωφελούμενος κατέχει)

Με την ολοκλήρωση θα λάβετε το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης που αναγράφει τον "Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής" (ΚΑΥΑΣ).

Βήμα 2 (Για όσους έχουν λάβει κωδικό ΚΑΥΑΣ και έχουν κάνει το Βήμα 1)

Μπαίνετε στη σελίδα idrogios.com/voucher-2022 και συμπληρώνετε την φόρμα μαζί με τον κωδικό ΚΑΥΑΣ (από το βήμα 1) για να συμμετέχετε με τον φορέα Υδρόγειος στο πρόγραμμα. Έπειτα το ΚΔΒΜ Υδρόγειος θα έρθει σε επικοινωνία μαζί σας για να ξεκινήσετε το πρόγραμμα.

Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ.

Για Επιπλέον Πληροφορίες 
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Διεύθυνση : Παπαναστασίου 150, Θεσσαλονίκη, 54249
Τηλέφωνο : 2310328797
Ε-mail : central@idrogios.com