Σεπτέμβριος 2023: Έναρξη Δωρεάν Τμημάτων Γνωριμίας με τη Ρομποτική. Για περιορισμένες θέσεις.

Από 2-13 Σεπτεμβρίου, η Υδρόγειος θα πραγματοποιεί δωρεάν τμήματα γνωριμίας για να γνωρίσουν παιδιά (5-15 ετών) και γονείς την εκπαιδευτική ρομποτική και την εκπαίδευση STEM (Science Technology Engineering Mathematics). 

Ελάτε και εσείς στην πρώτη σχολή εκπαιδευτικής ρομποτικής και τεχνολογιών προγραμματισμού για παιδιά που δημιουργήθηκε στην Ελλάδα και θέτει κάθε χρόνο τον πήχη της εκπαίδευσης στην Ρομποτική και τις νέες τεχνολογίες. 

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στα δωρεάν τμήματα γνωριμίας.