ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ του Προγράμματος Voucher Ανέργων (επίδομα 1000€) για κατάρτιση σε Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες.

Έως 28 Φεβρουαρίου η ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης. 

- Εάν έχετε ήδη κάνει την αίτηση στο voucher.gov.gr και έχετε λάβει κωδικό ΚΑΥΑΣ πηγαίνετε απευθείας στο Βήμα 2 (πιο κάτω).

Διαφορετικά, για την επιτυχή συμμετοχή σας στο πρόγραμμα Voucher Ανέργων, ακολουθήστε τα παρακάτω δύο βήματα:

Βήμα 1

Συμπληρώστε και υποβάλετε ηλεκτρονικά την "Αίτηση Συμμετοχής" που θα βρείτε εδώ: https://bit.ly/3JgxFkd (είσοδος με κωδικούς TAXISnet).

Για την συμπλήρωση της αίτησης θα σας ζητηθεί: 

- Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας-Διαβατηρίου σε ισχύ (ταυτοποίηση), 

- Αντίγραφο Απολυτηρίου ή Ανώτερου Τίτλου Σπουδών 

- Υπεύθυνη Δήλωση μέσω gov.gr,
Η Υ/Δ θα πρέπει να είναι Προς: ΔΥΠΑ και να περιέχει το παρακάτω κείμενο:
"1. Δεν παρακολουθώ ή /και δεν έχω παρακολουθήσει άλλο πρόγραμμα κατάρτισης που υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας "Ελλάδα 2.0" με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκκής Ένωσης-Next Generation EU, της δράσης 16913 «SUB 2: Οριζόντια Προγράμματα αναβάθμισης δεξιοτήτων για στοχευμένες πληθυσμιακές ομάδες (Horizontal upskilling/reskilling programms to targeted populations). 
2. Δεν έχω παρακολουθήσει πρόγραμμα κατάρτισης στο ίδιο αντικείμενο κατά τα τελευταία δύο (2) έτη πριν από τη δημοσίευση της παρούσας πρόσκλησης".

Με την ολοκλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης θα παραχθεί από το σύστημα το αποδεικτικό υποβολής της αίτησης (.pdf) που αναγράφει τον "Κωδικό Αριθμό Υποβολής Αίτησης Συμμετοχής" (ΚΑΥΑΣ).

Βήμα 2

Επικοινωνείτε με το κέντρο μας στο central@idrogios.com για να σας καθοδηγήσουμε για τα επόμενα στάδια της διαδικασίας προκειμένου να συμμετέχετε με τον φορέα Υδρόγειος Education στο πρόγραμμα κατάρτισης. Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος Education θα έρθει άμεσα σε επικοινωνία μαζί σας.

**Διαθέσιμες Θέσεις: 

Νέα Τμήματα: Ιανουάριος 2023

-Γραμματεία Διοίκησης
-Ηλεκτρονικό Εμπόριο (E-Commerce)
-Βασικές Δεξιότητες Χρήσης Η/Υ


Το ΚΔΒΜ Υδρόγειος είναι εγκεκριμένος πάροχος κατάρτισης από τη ΔΥΠΑ.

Για Επιπλέον Πληροφορίες 
Επικοινώνησε με το ΚΔΒΜ ΥΔΡΟΓΕΙΟΣ
Διεύθυνση : Παπαναστασίου 150, Θεσσαλονίκη, 54249
Τηλέφωνο : 2310328797
Ε-mail : central@idrogios.com

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0» με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.