ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΩΡΕΑΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ PHOTOSHOP ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Έναρξη Προγράμματος Απρίλιος 2024 (Εξ αποστάσεως σύγχρονη εκπαίδευση, με καθηγητή.)

Τηρείται σειρά προτεραιότητας. Θέσεις περιορισμένες.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Στο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι Φοιτητές (αποδεικτικό φοίτησης ΑΕΙ, ΔΙΠΑΕ, ΙΕΚ) και οι Άνεργοι (αποδεικτικό ανεργίας) οι οποίοι θέλουν να γνωρίσουν σε βάθος το πιο διαδεδομένο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνων, αποκτώντας παράλληλα πιστοποίηση από εγκεκριμένο φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα εδώ: https://idrogios.com/mathimata...