Απεστάλη στο Εθνικό Τυπογραφείο για δημοσίευση η 6Κ/2017 Προκήρυξη του ΑΣΕΠ, που αφορά στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας διακοσίων τριών (203) θέσεων μονίμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην Υπηρεσία Ασύλου του Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής.

Δειτε εδω τις θέσεις

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις εργασίας όπου απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα, τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων, άλλως δεν θα γίνουν δεκτοί στις αντίστοιχες θέσεις.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου η Υδρόγειος έχει δημιουργήσει ειδικό πρόγραμμα με παρακολούθηση δωρεάν μαθημάτων για ανέργους που βρίσκονται στο νομό Θεσσαλονίκης.

Μπορείτε να ενημερωθείτε και να δηλώσετε συμμετοχή για την έγκαιρη απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής, συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που βρίσκεται εδώ. http://idrogios.com/dwrean-mat...