Πρόγραμμα ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων πληροφορικής για Ανέργους και Φοιτητές Θεσσαλονίκης με σκοπό την απόκτηση της αναγνωρισμένης πιστοποίησης βασικών γνώσεων χειρισμού Η/Υ, από εξεταστικό φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπ. Παιδείας) για όλες τις προκηρύξεις εργασίας, διορισμούς – προσλήψεις, ΑΣΕΠ. Δηλώσεις συμμετοχής στη φόρμα της σελίδας παρακάτω. Διάρκεια προγράμματος έως 3 μήνες. Θέσεις Περιορισμένες.

Δείτε περισσότερες πληροφορίες και τις διαθέσιμες ημερομηνίες για συμμετοχή.