Τι ακριβώς θα κάνουν τα παιδιά κατά τη διάρκεια των μαθημάτων;

Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων που καλλιεργούνται μέσα από τη διερευνητική μάθηση. Τα παιδιά θα μπουν σε μια ομαδική διαδικασία επίλυσης προβλημάτων κατασκευαστικών & προγραμματισμού που θα τα κάνει να δρουν σαν μικροί εφευρέτες, δίνοντάς τα παράλληλα "τροφή για σκέψη".

Τα παιδιά στo πλαίσιo των μαθημάτων θα δημιουργήσουν και θα προγραμματίσουν ρομποτικές κατασκευές με ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό (ανάλογα την ηλικία αλλάζει και ο εξοπλισμός), θα παίξουν, θα διασκεδάσουν και θα προσπαθήσουν μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα να βρούνε λύσεις σε αλγοριθμικά προβλήματα κάνοντας ακίνδυνα πειράματα.

Οι δραστηριότητες περιλαμβάνουν έννοιες από τα γνωστικά αντικείμενα των μαθηματικών (μετατροπή μονάδων μέτρησης, υπολογισμός περιμέτρου, πλευρών γεωμετρικών σχημάτων), της φυσικής (πχ μετατροπές ενέργειας, κίνηση σωμάτων), μηχανολογίας (πχ. μετάδοση κίνησης σε τροχούς, βραχίονες, στατικότητα), πληροφoρικής (προγραμματιζόμενοι αισθητήρες, οπτικά περιβάλλοντα προγραμματισμού, αλγόριθμοι, τεχνητή νοημοσύνη).

Τα μαθήματα ακολουθούν το μοντέλο εκπαίδευσης S.T.E.Α.M. (Science, Technology, Engineering, Arts, Mathematics) το οποίο εντάσσει τα παιδιά με πρακτικό τρόπο στα συγκεκριμένα γνωστικά πεδία.

Από ποια ηλικία μπορεί να συμμετέχει κάποιο παιδί;

Στην Υδρόγειο λειτουργούν τμήματα για παιδιά από 5 ετών. 

Χρειάζεται το παιδί μου να έχει κάποιες ειδικές γνώσεις για να μπορέσει να παρακολουθήσει;

Όχι. Το πρόγραμμα μαθημάτων είναι δομημένο με τέτοιο τρόπο ώστε όλα τα παιδιά να μπορέσουν να το παρακολουθήσουν.

Πότε και που γίνονται τα μαθήματα;

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Υδρόγειο που βρίσκεται στην περιοχή Χαριλάου, Παπαναστασίου 150 στη Θεσσαλονίκη. Το τηλέφωνο επικοινωνίας είναι το 2310-328797.

Πρόκειται για έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά και με κατάλληλο εξοπλισμό για τη διεξαγωγή των μαθημάτων.
Τα παιδιά από την ημερομηνία έναρξης του προγράμματος μέχρι και το τέλος του θα πρέπει να έρχονται μά φορά την εβδομάδα για δύο ώρες δράσης.

Χρειάζεται να αγοράσουμε κάποιον εξοπλισμό προκειμένου να παρακολουθήσουμε τα μαθήματα;

Όχι. Ο απαραίτητος εξοπλισμός (ρομπότ, υπολογιστές, ειδικά διαμορφωμένες πίστες, σημειώσεις) παρέχονται και δεν απατείται να αγοράσετε κάτι επιπλέον.

Πότε μπορεί κάποιο να ξεκινήσει να παρακολουθεί το πρόγραμμα;

Οι ενάρξεις νέων τμημάτων ανακοινώνονται στην ιστοσελίδα στην ενότητα "Τμήματα - Εγγραφές". Επόμενη έναρξη μαθημάτων Ιούνιος 2018.

Πως χωρίζονται τα τμήματα;

Τα παιδιά χωρίζονται σε τμήματα ανάλογα την ηλικία τους και το επίπεδο γνώσεων (αν προϋπάρχουν γνώσεις ρομποτικής).

Με τι εξοπλισμό και λογισμικά εργάζονται τα παιδιά;

Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιούμε για τα μαθήματα περιλαμβάνει όλα τα σύγχρονα εκπαδευτικά εργαλεία ρομποτικής που υπάρχουν σήμερα. Η σύνθεση των ρομποτ γίνεται με διάφορα δομικά στοιχεία, πάνω στα οποία ενσωματώνονται διάφορα μηχανικά και ηλεκτρονικά μέρη, κινητήρες και αισθητήρες (αναγνώρισης χρώματος, μέτρησης απόστασης, θερμοκρασίας ) οι οποίοι επικοινωνούν με τον προγραμματιζόμενο εγκέφαλο του ρομπότ.

Ο προγραμματισμός γίνεται σε ειδικά περιβάλλοντα ανάπτυξης λογισμικού ειδικά σχεδιασμένα για παιδιά (οπτικός προγραμματισμός).

Τι διάρκεια έχουν τα μαθήματα;

Υπάρχει ετήσιο (Σεπτέμβριος - Μάϊος / Ιανουάριος - Δεκέμβριος) και θερινό (Ιούνιος - Ιούλιος) πρόγραμμα μαθημάτων. Σε κάθε τάξη καθώς προχωράει ένα παιδί γνωρίζει και ασχολείται με πιο σύνθετα σενάρια και προβλήματα κλιμακωτής δυσκολίας.

Υπάρχουν προγράμματα ενηλίκων;

Στην Υδρόγειο μπορούν οι ενήλικες εκπαιδευτικοί να παρακολουθήσουν εξειδικευμένα σεμινάρια για την ένταξη της εκπαιδευτικής ρομποτικής στην τάξη ή το σχολείο τους καθώς και να πιστοποιηθούν ως "Εκπαιδευτές ρομποτικής" από εγκεκριμένο φορέα του ΕΟΠΠΕΠ. Μπορείτε να δείτε περισσότερα εδώ: http://bit.ly/2Gw03Rl