Οι νέες προσλήψεις σε δήμους, της προκήρυξης 13Κ/2021 αφορούν 72 διαφορετικές ειδικότητες, κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.

Αναρτήθηκε η προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 η οποία αφορά 1.468 μόνιμες προσλήψεις σε δήμους.

Συγκεκριμένα η προκήρυξη αφορά την πλήρωση με σειρά προτεραιότητας θέσεων μόνιμου προσωπικού και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής, Δευτεροβάθμιας και Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.

Η υποβολή των αιτήσεων πρόκειται να ξεκινήσει τη Πέμπτη 20 Ιανουαρίου και θα ολοκληρωθεί την Δευτέρα 7 Φεβρουαρίου στις 14:00.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ́ ΓΝΩΣΗ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ Η/Υ

Σχετικά με το παράρτημα Γ, η Αναγνωρισμένη Πιστοποίηση γνώσεων χειρισμού Υπολογιστών από τον ΑΣΕΠ έχει ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΙΣΧΥ και αποτελεί ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ προϋπόθεση για Μοριοδότηση - τυπικό προσόν για Προσλήψεις και Διορισμούς στο Δημόσιο, ΑΣΕΠ, σε οργανισμούς και είναι απαραίτητο κριτήριο για τον Ιδιωτικό τομέα αλλά και για σπουδές σε Μεταπτυχιακά Προγράμματα. Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή στο πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής (δικαιούχοι Άνεργοι & Φοιτητές Θεσσαλονίκης) για την άμεση απόκτηση των πιστοποιητικών πληροφορικής.

Αναλυτικά οι ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης - (1124 θέσεις)

 1. ΠΕ Αγρονόμοι Τοπογράφοι Μηχανικοί
 2. ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 3. ΠΕ Αρχιτέκτονες Μηχανικοί
 4. ΠΕ Γεωλόγοι
 5. ΠΕ Γεωπόνοι
 6. ΠΕ Δασολόγοι
 7. ΠΕ Γεωπόνοι Αγροτικής Ανάπτυξης
 8. ΠΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
 9. ΠΕ Ιχθυολόγοι
 10. ΠΕ Κτηνιατρικής
 11. ΠΕ Διοικητικό Προσωπικό
 12. ΠΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 13. ΠΕ Διοικητικό Οικονομικό Προσωπικό
 14. ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί
 15. ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 16. ΠΕ Ιατροί
 17. ΠΕ Κοινωνικής Εργασίας
 18. ΠΕ Κοινωνικοί Λειτουργοί 223
 19. ΠΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 20. ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 21. ΠΕ Χημικοί Μηχανικοί
 22. ΠΕ Μηχανικοί Χωροταξίας και Πολεοδομίας
 23. ΠΕ Νομικής
 24. ΠΕ Οδοντίατροι
 25. ΠΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
 26. ΠΕ Οικονομικής και Περιφερειακής Ανάπτυξης
 27. ΠΕ Περιβαλλοντολόγοι
 28. ΠΕ Πληροφορικής
 29. ΠΕ Πληροφορικής και Επικοινωνιών
 30. ΠΕ Φαρμακοποιοί

Τεχνολογικής Εκπαίδευσης - (306 θέσεις) 

 1. ΤΕ Βρεφονηπιοκόμοι
 2. ΤΕ Διοίκηση Μονάδων Τοπικής Αυτοδιοίκησης
 3. ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 4. ΤΕ Οικονομικό Λογιστικό Προσωπικό
 5. ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Επόπτες Δημόσιας Υγείας
 6. ΤΕ Επαγγελμάτων Υγείας και Πρόνοιας – Κοινωνικής Εργασίας
 7. ΤΕ Επισκέπτες Υγείας
 8. ΤΕ Εργοθεραπευτές
 9. ΤΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 310
 10. ΤΕ Ηλεκτρονικοί Μηχανικοί
 11. ΤΕ Διοικητικό Λογιστικό Προσωπικό
 12. ΤΕ Μηχανικοί Έργων Υποδομών
 13. ΤΕ Πολιτικοί Μηχανικοί
 14. ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί
 15. ΤΕ Μηχανικοί Περιβάλλοντος
 16. ΤΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί
 17. ΤΕ Μηχανικοί Δομικών Έργων
 18. ΤΕ Μηχανικοί Οχημάτων
 19. ΤΕ Μηχανικοί Γεωτεχνολογίας και Περιβάλλοντος
 20. ΤΕ Νοσηλευτές
 21. ΤΕ Μηχανικοί Πληροφορικής
 22. ΤΕ Πληροφορικής
 23. ΤΕ Πληροφορικής Ηλεκτρονικών
 24. ΤΕ Τεχνικοί Δικτύων
 25. ΤΕ Τεχνολόγοι Γεωπόνοι
 26. ΤΕ Γεωπόνοι Ζωικής Παραγωγής
 27. ΤΕ Γεωπόνοι Φυτικής Παραγωγής
 28. ΤΕ Τεχνολόγοι Τροφίμων
 29. ΤΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης - 36 θέσεις

 1. ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 2. ΔΕ Δενδροκηπουροί
 3. ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
 4. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 5. ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 6. ΔΕ Οδηγοί
 7. ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
 8. ΔΕ Σπερματοτεγχυτές
 9. ΔΕ Υδραυλικοί
 10. ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
 11. ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων
 12. ΔΕ Βοηθοί Νοσηλευτών
 13. ΔΕ Δενδροκηπουροί
 14. ΔΕ Διοικητικό Προσωπικό
 15. ΔΕ Ηλεκτρολόγοι
 16. ΔΕ Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων
 17. ΔΕ Οδηγοί
 18. ΔΕ Οδηγοί Αυτοκινήτων
 19. ΔΕ Σπερματεγχύτες
 20. ΔΕ Υδραυλικοί
 21. ΔΕ Τεχνίτες Ύδρευσης
 22. ΔΕ Χειριστές Μηχανημάτων

Βαθμίδα Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 2 θέσεις

 1. ΥΕ Καθαριστές Εσωτερικών Χώρων
 2. ΥΕ Οικιακοί Βοηθοί

Διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την νέα προκήρυξη του ΑΣΕΠ 13Κ/2021 ΕΔΩ.

Πηγή proson.gr

ΠΡΟΣΟΧΗ: Για τις θέσεις που απαιτούνται και πρόσθετα προσόντα (βασική γνώση χειρισμού υπολογιστών) τα οποία πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων.

Ειδικά για τις θέσεις που απαιτείται: Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα: (α) επεξεργασίας κειμένων, (β) υπολογιστικών φύλλων και (γ) υπηρεσιών διαδικτύου μπορείτε να επωφεληθείτε και να συμμετέχετε στο πρόγραμμα για την απόκτηση πιστοποιητικών πληροφορικής για τις συγκεκριμένες απαιτούμενες ενότητες με παρακολούθηση ΔΩΡΕΑΝ μαθημάτων.

Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή για το πρόγραμμα δωρεάν μαθημάτων πληροφορικής για την άμεση απόκτηση των πιστοποιητικών πληροφορικής.