Αρχίζει στις 25 Οκτωβρίου η διαδικασία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής στον ΑΣΕΠ για 35 μόνιμες θέσεις Τεχνολογικής (ΤΕ) και Δευτεροβάθμιας (ΔΕ) Εκπαίδευσης, διαφόρων κλάδων/ειδικοτήτων. Η καταληκτική ημερομηνία είναι η 8η Νοεμβρίου.

Οι θέσεις των ειδικοτήτων είναι οι εξής:

Κατηγορία Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Τ.Ε.), δεκαεννέα (19) θέσεις:

 • ΤΕ Γραφιστών
 • ΤΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Ηλεκτρονικών Μηχανικών
 • ΤΕ Μηχανολόγων Μηχανικών
 • ΤΕ Πολιτικών Μηχανικών
 • ΤΕ Συντηρητών Έργων Τέχνης
 • ΤΕ Τεχνολόγων Εκτυπωτικών Εργασιών
 • ΤΕ Τεχνολόγων Τεχνικών Η/Υ και Δικτύων (HELP DESK)
 • ΤΕ Χειριστών Κεντρικών Υπολογιστικών Συστημάτων

Κατηγορία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (Δ.Ε.), δεκαέξι (16) θέσεις:

 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών (ΣΤ’ Ειδικότητας)
 • ΔΕ Μηχανοτεχνιτών
 • ΔΕ Πιεστών Λιθογράφων
 • ΔΕ Τεχνιτών Καυσίμων Αερίων
 • ΔΕ Υδραυλικών
 • ΔΕ Ψυκτικών

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στη σελίδα του ΑΣΕΠ (www.asep.gr) και στον ηλεκτρονικό οδηγό της προκήρηξης τον οποίο μπορείτε να βρείτε εδώ.

Προετοιμαστείτε έγκαιρα και σωστά! Για την επιτυχή δήλωση συμμετοχής στις περισσότερες προκηρύξεις εργασίας απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ καθώς και αποδεικτικό Γλωσσομάθειας. Ειδικά η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποδεικνύεται με αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικά πληροφορικής που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι πάνω στις ενότητες:

 • Επεξεργασίας Κειμένου
 • Υπολογιστικών Φύλλων
 • Υπηρεσιών Διαδικτύου

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Υδρόγειος λειτουργούν ειδικά προγράμματα με ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικών κατάλληλων για όλες τις θέσεις εργασίας.

Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή στα ειδικά τμήματα για την απόκτηση κατάλληλων πιστοποιητικών συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που βρίσκεται εδώ.