ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ του Προγράμματος Voucher Ανέργων (επίδομα 1000€) για κατάρτιση σε Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες.

Έως 28 Φεβρουαρίου η ολοκλήρωση του Προγράμματος Κατάρτισης.

Εκπαιδευτικό Επίδομα και Εκπαίδευση σε Προγράμματα κλάδων υψηλής ζήτησης για «Ψηφιακές και Πράσινες δεξιότητες» για ανέργους ηλικίας άνω των 18 ετών, μέσω Voucher.

Ο κάθε δικαιούχος καταρτιζόμενος θα συμμετέχει σε πρόγραμμα Θεωρητικής Κατάρτισης που αφορά την ανάπτυξη "ψηφιακών" και «πράσινων» γνώσεων και δεξιοτήτων, συνολικής διάρκειας από 50 έως 200 ώρες για την απόκτηση αντίστοιχης πιστοποίησης.

Οι ωφελούμενοι θα πρέπει : 

  • Να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Ανεργίας του ΟΑΕΔ, ανεξαρτήτως αν λαμβάνουν επίδομα ανεργίας ή όχι. 
  • Να έχουν ηλικία άνω των 18 ετών. 
  • Να είναι απόφοιτοι τουλάχιστον υποχρεωτικής εκπαίδευσης.

Δείτε περισσότερα και δηλώστε συμμετοχή εδώ.