Για τον προγραμματισμό των δια ζώσης πρακτικών σας εργαστηριακών μαθημάτων (έναρξη από Τρίτη 22/06) επικοινωνήστε με τη Γραμματεία του Κέντρου μας (2310 32 87 97).

Για την συμμετοχή των εκπαιδευομένων στους εκπαιδευτικούς μας χώρους απαιτείται:

α) Χρήση ιατρικής προστατευτικής μάσκας 

β) επίδειξη χειρόγραφης βεβαίωσης/δήλωσης αρνητικού αυτοδιαγνωστικου ελέγχου (self-test) που έχει διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν το εργαστηριακό μάθημα ή άλλου τύπου διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) που έχει διενεργηθεί έως και 72 ώρες πριν το εργαστηριακό μάθημα.

Η βεβαίωση/δήλωση υπογράφεται από τους ίδιους τους εκπαιδευόμενους σε έντυπη μορφή. 

Μπορείτε να κατεβάσετε την απαιτούμενη δήλωση κάνοντας κλικ εδώ.