Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Με δυνατότητα και εξ αποστάσεως παρακολούθησης, με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής εξελίσσονται και μαζί με αυτές το πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Στα παιδικά τμήματα τεχνολογιών Πληροφορικής και εκμάθησης Προγραμματισμού οι μαθητές μας ασχολούνται με:

  • Ανάπτυξη εφαμοργών με Java & Python
  • Ανάπτυξης mobile εφαρμογών με Android,
  • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών (HTML/CSS/Javascript, PHP/MySQL))
  • Προγραμματισμός ρομποτικών συστημάτων (Lego Mindstorms, mBot και Vex) με Python και Robot C
  • Ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet Of Things) με Raspberry Pi 
  • Διαχείρισης συστημάτων τύπου Unix 
  • Διαχείρισης συστημάτων περιεχομένου CMS (Wordpress, Drupal)
  • Επεξεργασία εικόνων με Photoshop
  • Σύγχρονες εφαρμογές Blockchain
  • Ασφάλεια δικτύων και ασφαλή χρήση διαδικτύου

Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από Πέμπτη δημοτικού.

Στιγμιότυπο από την απονομή του διπλώματος Kids Koding Experts σε μαθητές μας.


Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για να συμμετέχετε στα δωρεάν τμήματα γνωριμίας από Σεπτέμβριο 2021.

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google