Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Με δυνατότητα εξ αποστάσεως παρακολούθησης, με τα πιο σύγχρονα μέσα.

Οι τεχνολογίες πληροφορικής εξελίσσονται και μαζί με αυτές το πρόγραμμα μαθημάτων μας.

Όλα αυτά τα χρόνια έχουμε υλοποιήσει με επιτυχία παιδικά τμήματα:

 • αντικειμενοστρεφούς ανάπτυξης προγραμματισμού με Java
 • ανάπτυξης mobile εφαρμογών με Android,
 • Μαθηματικών εφαρμογών με Matlab
 • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών για frontend (HTML/CSS/Javascript)
 • Εκμάθησης τεχνολογιών ανάπτυξης Web εφαρμογών για backend (PHP/MySQL)
 • Προγραμματισμού ρομποτικών συστημάτων (Lego Mindstorms, mBot και Vex) με Python και Robot C
 • Ανάπτυξης εφαρμογών Διαδικτύου των Πραγμάτων (Internet Of Things) με Raspberry Pi και mBot
 • Διαχείρισης συστημάτων Unix με κονσόλα
 • Διαχείρισης συστημάτων περιεχομένου CMS με Wordpress και Drupal
 • Επεξεργασίας εικόνων με Photoshop
 • Διαχείρισης βασικών εργασιών επεξεργασίας και οργάνωσης δεδομένων με σύγχρονες τεχνολογίες Google Cloud κ.α.

Στα τμήματα μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από Πέμπτη δημοτικού.

Στιγμιότυπο από την απονομή του διπλώματος Kids Koding Experts σε μαθητές μας.

Συνοπτικά τα παιδιά (αναλόγως το τμήμα που θα επιλέξουν) θα ασχοληθούν με:

 • Ανοιχτές Τεχνολογίες προγραμματισμού υπολογιστών(Python, Java, App Inventor, HTML5/JS/PHP) και συσκευών (Raspberry Pi, Arduino, MindStorms)
 • Προγραμματισμός LEGO MindStorms EV3 με MicroPython
 • Σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας με Raspbian και συνεργασίας σε #Slack.
 • Διαχείριση ανοιχτών λειτουργικών συστημάτων (Unix )
 • Ανάπτυξη ιστοσελίδων με τεχνολογίες Web
 • Διασύνδεση συσκευών με Python και Android IoT για το "διαδίκτυο των πραγμάτων" (Internet Of Things).
 • Εισαγωγή στην τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση.
 • APIs και βιβλιοθήκες προγραμματισμού.
 • Διαμοιρασμός κώδικα στο Github με χρήση του Git.

Συμπληρώστε την φόρμα ενδιαφέροντος για να ενημερωθείτε για τα εκπαιδευτικά μας προγράμματα.

Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google