Τις επόμενες εβδομάδες θα ξεκιμήσουν νέα τμήματα επιπέδου C2 Proficiency. Υπάρχουν ειδικά προγράμματα σπουδών ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων οι οποίοι συνήθως έχουν χάσει επαφή με τα αγγλικά για κάποια χρόνια και ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι περιορισμένος.

Η συμμετοχή των ανέργων και φοιτητών γίνεται με ειδικά μειωμένες τιμές. Ενημερωθείτε αναλυτικά για το πρόγραμμα μαθημάτων Proficiency