Στο σημερινό ταχέως εξελισσόμενο κόσμο, τα Αγγλικά έχουν επικρατήσει σχεδόν καθολικά στον χώρο του Internet και σταδιακά έχουν μετατραπεί στον de facto διεθνή κώδικα επικοινωνίας τόσο για εμπορικούς όσο όμως και για επαγγελματικούς σκοπούς. Ακόμα περισσότερο όμως, ειδικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς, το επίπεδο C2 (Proficiency) έχει καταστεί αναγκαιότητα καθώς είναι απαίτηση όλων των αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος για το επίπεδο Proficiency έχουμε δημιουργήσει προγράμματα σπουδών ειδικά προσαρμοσμένα στις ανάγκες των ενηλίκων οι οποίοι συνήθως έχουν χάσει επαφή με τα αγγλικά για κάποια χρόνια και ο διαθέσιμος χρόνος για μελέτη είναι περιορισμένος.

Στο πρόγραμμα που έχουμε καταρτίσει αφ' ενός γίνεται επανάληψη της γραμματικής, αφ' ετέρου επιδιώκεται ο συστηματικός εμπλουτισμός του λεξιλογίου. Παράλληλα, καλλιεργείται η διαρκής ενδυνάμωση όλων των απαραίτητων ικανοτήτων (skills) για την επιτυχία στις εξετάσεις, όπως η ακουστική και αναγνωστική κατανόηση και η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου.

Η διάρκεια του προγράμματος είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με την πρότερη ικανότητα και τη διάθεση χρόνου εργασίας του σπουδαστή. Τα προγράμματα μπορεί να είναι:

  • 8μηνα Οκτώβριος -> Μάιος ή Φεβρουάριος -> Δεκέμβριος
  • 14μηνα Οκτώβριος -> Δεκέμβρης της επομένης χρονιάς ή Φεβρουάριος -> Μάιος της επόμενης χρονιάς

Τα προγράμματα εκτελούνται από έμπειρους, καταρτισμένους καθηγητές με αποδεδειγμένη ικανότητα και επαγγελματισμό. Το μάθημα προσαρμόζεται στις ικανότητες, αδυναμίες και ιδιαιτερότητες των σπουδαστών και τα τμήματα αποκτούν δυναμισμό και ζωντάνια. Κατά τους τελευταίους μήνες δε, γίνεται εξάσκηση σε αυθεντικά θέματα εξετάσεων προηγούμενων ετών (Mock Exams). 

Η διδασκαλία γίνεται σε όμορφο και φιλόξενο περιβάλλον, με χρήση σύγχρονων οπτικοακουστικών μέσων ενώ επίσης υπάρχει ηλεκτρονική πλατφόρμα ενισχυτικής διδασκαλίας για τους σπουδαστές που θέλουν να κάνουν περισσότερη εξάσκηση.

Εδώ και περισσότερα από 20 χρόνια τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος, στην περιοχή Χαριλάου της Θεσσαλονίκης παρέχουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες υψηλού επιπέδου και η μακρόχρονη παρουσία μας στο χώρο αποδεικνύει ότι η υπεύθυνη αντιμετώπιση και η επαγγελματική φιλοσοφία μας αποδίδουν αποτελέσματα.

Για περαιτέρω ενημέρωση παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος και εμείς θα έρθουμε σε επαφή μαζί σας για να σας ενημερώσουμε σχετικά.