Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) προτίθεται να συνάψει συμβάσεις μίσθωσης έργου ιδιωτικού δικαίου για τις ανάγκες του Προγράμματος «Ετήσιο Πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης (Ε.Π.ΠΑΙ.Κ.) και Πρόγραμμα Ειδίκευσης στην Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό (Π.Ε.ΣΥ.Π.)» για το ακαδ. έτος 2016-17 και καλεί τους ενδιαφερόμενους να υποβάλουν πρόταση.

  • – Πτυχίο Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης
  • – Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών
  • – Πιστοποιημένη γνώση Η/Υ
  • – Τεκμηριωμένη γνώση μίας ξένης γλώσσας
  • – Τεκμηριωμένη συναφής εμπειρία σε αντίστοιχο πρόγραμμα παιδαγωγικής κατάρτισης σε ΑΕΙ
  • – Τεκμηριωμένη συναφής εμπειρία σε ΑΕΙ (πλην της ανωτέρω περιγραφόμενης εμπειρίας)
  • – Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις (για άντρες)

Αναλυτικά την προκύρηξη μπορείτε να την δείτε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο 210 2896970 και στο e-mail: eidlog2@aspete.gr

http://www.e-dimosio.gr/

Προετοιμαστείτε έγκαιρα και σωστά! Για την επιτυχή δήλωση συμμετοχής στις περισσότερες προκηρύξεις εργασίας απαιτείται γνώση χειρισμού Η/Υ καθώς και αποδεικτικό Γλωσσομάθειας. Ειδικά η γνώση χειρισμού Ηλεκτρονικών Υπολογιστών αποδεικνύεται με αναγνωρισμένα από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. πιστοποιητικά πληροφορικής που πρέπει να κατέχουν οι υποψήφιοι πάνω στις ενότητες:

  • Επεξεργασίας Κειμένου
  • Υπολογιστικών Φύλλων
  • Υπηρεσιών Διαδικτύου

Στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Υδρόγειος λειτουργούν ειδικά προγράμματα με ΔΩΡΕΑΝ παρακολούθηση μαθημάτων για την απόκτηση πιστοποιητικών κατάλληλων για όλες τις θέσεις εργασίας.

Ενημερωθείτε και δηλώστε συμμετοχή στα ειδικά τμήματα για την απόκτηση κατάλληλων πιστοποιητικών συμπληρώνοντας τα στοιχεία σας στη φόρμα που βρίσκεται εδώ.