Έναρξεις τμημάτων 12 & 19 Φεβρουαρίου

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος (Παπαναστασίου 150) θα ξεκινήσουν άμεσα νέα εντατικά τμήματα Ιταλικών αρχαρίων ενηλίκων.

Στους φοιτητές και ανέργους παρέχονται ειδικές τιμές. 

Τα προγράμματα σπουδών είναι ειδικά σχεδιασμένα (εντατικά) για φοιτητές και ενήλικες. Η διάρκεια του προγράμματος είναι 4 μήνες και οι εκπαιδευτές είναι native speakers για καλύτερη εξάσκηση και αφομοίωση της γλώσσας.