Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές οι οποίοι κατα τη διάρκεια φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν συμμετάσχει και διακριθεί σε Βαλκανικές ή Διεθνείς Ολυμπιάδες Ρομποτικής θα μπορούν να μπουν σε σχολές τις επιλογής σύμφωνα με Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως στις 19 Σεπτεμβρίου.  

Ως διάκριση θωρείται η κατάληψη της πρώτης, δεύτερης ή τρίτης θέσης σε κάποιον διαγωνισμό και η βράβευση θεωρείται σαν βράβευση στην Πληροφορική. 

Προϋπόθεση για την ένταξη σε σχολή της επιλογής τους είναι η επιλογή του σχετικού μαθήματος είτε σαν μάθημα κατεύθυνσης στο Γενικό Λύκειο είτε σαν μάθημα της Ομάδας Προσανατολισμού σε ΕΠΑΛ και να έχουν καταφέρει να πιάσουν τη βάση στο σύνολο των μαθημάτων που εξετάστηκαν στις Πανελλαδικές εξετάσεις. 

Η ισχύς της απόφασης άρχεται από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά στους κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής, καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.

Περισσότερες πληροφορίες στη σελίδα του υπουργείου

http://www.minedu.gov.gr/eidis...