Έναρξη νέων τμημάτων αρχαρίων(A1, A2) για Ρώσικα και Γερμανικά

Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος θα ξεκινήσουν άμεσα νέα τμήματα Ρώσικων και Γερμανικών αρχαρίων ενηλίκων με ειδικές τιμές για Ανέργους & Φοιτητές. 

Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι κυμαινόμενη, ανάλογα με προϋπάρχουσες γνώσεις και τη διάθεση χρόνου εργασίας του κάθε ενδιαφερόμενου.

Οι θέσεις για συμμετοχή είναι περιορισμένες