Τα παιδιά που κέρδισαν την πρώτη, δεύτερη ή τρίτη θέση σε βαλκανική, ή διεθνή Ολυμπιάδα Ρομποτικής και αποφοίτησαν μετά το 2015 από Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο καθώς και εκείνα που έφτασαν το ίδιο ψηλά στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες εγγράφονται πλέον καθ'υπέρβαση του αριθμού εισακτέων στο Πανεπιστήμιο.

Αυτά προβλέπονται στην τροπολογία 359/6 26.4.2016 του υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, στο σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την Έρευνα και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε στη συνεδρίαση της ολομέλειας του Κοινοβουλίου στις 6 Μαΐου 2016.

Όπως ισχύει ήδη, οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους έχουν διακριθεί στη Βαλκανική ή τη Διεθνή Ολυμπιάδα Μαθηματικών, Πληροφορικής, Φυσικής, Χημείας ή Βιολογίας και τους έχει απονεμηθεί πρώτο, δεύτερο ή τρίτο βραβείο (χρυσό, αργυρό ή χάλκινο μετάλλιο) εγγράφονται καθ'υπέρβαση του αριθμού εισακτέων σε σχολές, τμήματα ή εισαγωγικές κατευθύνσεις τμημάτων των Πανεπιστημίων, εφόσον το μάθημα στο οποίο έχουν διακριθεί στις Ολυμπιάδες, περιλαμβάνεται στα μαθήματα της Ομάδας Προσανατολισμού που έχουν επιλέξει οι υποψήφιοι στην τελευταία τάξη του Λυκείου.

Κρίθηκε σκόπιμο και ψηφίστηκε, «ύστερα από σχετικές εισηγήσεις εμπειρογνωμόνων να προστεθεί στις ανωτέρω Ολυμπιάδες και η Ρομποτική, η οποία αναπτύσσει στοχευμένες εφαρμογές Πληροφορικής και κατά συνέπεια λογίζεται ως κλάδος της Πληροφορικής»

Το ίδιο ισχύει και για τους κατόχους απολυτηρίου Γενικού Λυκείου οι οποίοι κατά τη διάρκεια της φοίτησής τους στο Λύκειο έχουν διακριθεί στον ευρωπαϊκό διαγωνισμό για νέους επιστήμονες με την απονομή σε αυτούς του πρώτου, δεύτερου ή τρίτου βραβείου. Η ρύθμιση αυτή ισχύει από το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 και αφορά κατόχους απολυτηρίου Γενικού ή Επαγγελματικού Λυκείου του σχολικού έτους 2015-2016 κι εφεξής καθώς και τους αποφοίτους του σχολικού έτους 2014-2015.