Έρχεται το Σεπτέμβριο στην Υδρόγειο:

Ένα μοναδικό πρόγραμμα για παιδιά που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής. 

Στο πρόγραμμα μπορούν να συμμετέχουν μαθητές δημοτικού που έχουν ασχοληθεί με τουλάχιστον μία γλώσσα οπτικού προγραμματισμού από τμήματα πχ ρομποτικής ή Scratch, παιδιά γυμνασίου και λυκείου με κατανόηση των βασικών αλγοριθμικών δομών που θέλουν να εμβαθύνουν στις τεχνολογίες της πληροφορικής και του προγραμματισμού. 

Τα παιδιά θα γνωρίσουν, θα δουλέψουν και θα πειραματιστούν με ένα πλήθος από τεχνολογίες και γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιούνται ευρέως σήμερα από σύγχρονες εταιρίες και επαγγελματίες της πληροφορικής. 

Σκοπός του προγράμματος δεν είναι η εξειδίκευση σε κάποια συγκεκριμένη τεχνολογία αλλά η ευρεία αντίληψη και κατανόηση των σημερινών τεχνολογιών πληροφορικής.

Το πρόγραμμα θα είναι 2 ετές και συνοπτικά τα παιδιά θα ασχοληθούν με:

Τεχνολογίες προγραμματισμού υπολογιστών και συσκευών. Διαχείριση σύγχρονων λειτουργικών συστημάτων. Θα δημιουργήσουμε σύγχρονα περιβάλλοντα εργασίας σε Raspbian και συνεργασίας σε #Slack. Θα δούμε πως διαχειριζόμαστε σύγχρονα λειτουργικά συστήματα και πως μπορούμε να φτιάξουμε και να διαχειριστούμε έναν δικό μας web server. Θα προγραμματiσουμε ιστοσελίδες με τεχνολογίες Web, θα προγραμματίσουμε και θα διασυνδέσουμε συσκευές σε Python για το "διαδίκτυο των πραγμάτων" (Internet Of Things). θα γνωρίσουμε την τεχνητή νοημοσύνη και την μηχανική μάθηση. Θα δουμε τι είναι και πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε APIs και βιβλιοθήκες προγραμματισμού. Θα δημιουργήσουμε Android εφαρμογές με Java. Θα κάνουμε διαμοιρασμό κώδικα στο Github με χρήση του Git. 

Ενότητα 1

Διαχείριση Συστημάτων - Debian Linux και Shell programing

Πως μπορούμε να στήσουμε έναν δικό μας Web Server, ρυθμίσεις, δικαιώματα χρηστών, πρωτόκολλα, ασφάλεια από επιθέσεις.

Ενότητα 2

Προγραμματισμός ιστοσελίδων με σύγχρονες τεχνολογίες WEB

Δημιουργία Ιστοσελίδων με HTML5, CSS3 και Javascript 

Προγραμματισμός με PHP

Συστήματα διαχείρισης περιεχομένου. Δημιουργία και παραμετροποίηση ενός Wordpress Site.

Ενότητα 3

Προγραμματισμός συσκευών με Python

Raspberry PI και Internet Of Things (Διαδίκτυο των Πραγμάτων)

Τεχνητή Νοημοσύνη και μηχανική μάθηση

Δημιουργία και προγραμματισμός ενός ChatBot

Βάσεις Δεδομένων

Ενότητα 4

Προγραμματισμός με Java

Ενότητα 5

Προγραμματισμός Κινητών Συσκευών Android με Java

Android Studio

Social Coding με GitHub


Η επιστήμη των υπολογιστών είναι μια δεξιότητα του 21ου αιώνα που επιτρέπει στα παιδιά να είναι δημιουργοί και όχι μόνο καταναλωτές της τεχνολογίας. Η έμφαση που δίδεται στην επίλυση προβλημάτων εφαρμόζεται σε όλους τους κλάδους, οδηγώντας την ανάπτυξη και την καινοτομία σε όλους τους τομείς του εργατικού δυναμικού. - Google