Στα Κέντρα Ξένων Γλωσσών Υδρόγειος θα ξεκινήσουν άμεσα νέα εντατικά τμήματα Αγγλικών(Proficiency, TOEIC), Ρώσικων, Γερμανικών και Ιταλικών σε όλα τα επίπεδα (A1, A2, B1, B2, C2) καθώς και προετοιμασίας εξετάσεων.

Στους φοιτητές και ανέργους παρέχονται ειδικές τιμές.

Τα προγράμματα σπουδών είναι ειδικά σχεδιασμένα (εντατικά) για φοιτητές και ενήλικες. Η διάρκεια κάθε προγράμματος είναι κυμαινόμενη (από 2 έως 8 μήνες), ανάλογα με προϋπάρχουσες γνώσεις και τη διάθεση χρόνου εργασίας του κάθε ενδιαφερόμενου.

Για περαιτέρω ενημέρωση και συμμετοχή στα προγράμματα παρακαλούμε συμπληρώστε την παρακάτω φόρμα εκδήλωσης ενδιαφέροντος.