Εκδήλωση Τμημάτων Ρομποτικής 2018-2019. Νέα Ελβετία