Συγχαρητήρια σε όλους του επιτυγχόντες Μαΐου στις εξετάσεις Michigan  ECCE ECPE. 

100% Επιτυχια!! Συγχαρητήρια στους μαθητές μας!

Ραντεβού το Σεπτέμβρη με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα!