Συγχαρητήρια σε όλους του επιτυγχόντες Ιουνίου στις εξετάσεις C2 (Proficiency) NOCN. 

Είχαμε και πάλι 100% Επιτυχια!! Συγχαρητήρια σε όλους τους μαθητές μας!

Ραντεβού και πάλι το Σεπτέμβριο με νέα εκπαιδευτικά προγράμματα!