Κατόπιν σχετικής απόφασης των αρμόδιων φορέων για την αναστολή λειτουργίας και των εκπαιδευτικών δομών Θεσσαλονίκης (που ανήκει και η Υδρόγειος), ενημερώνουμε τους μαθητές μας ότι από σήμερα, Τρίτη 03/11, όλα τα προγραμματισμένα μαθήματα της σχολής μας (Πληροφορικής, Ξένων Γλωσσών, Εκπαιδευτικής Ρομποτικής) αναστέλλονται μέχρι 30/11.

Περαιτέρω ενημέρωση προς τους μαθητές μας για τον τρόπο παροχής των υπηρεσιών μας για το εκάστοτε εκπαιδευτικό αντικείμενο που παρακολουθούν έχει δοθεί ξεχωριστά.