Πρόγραμμα 30 ωρών δωρεάν εκπαίδευσης για ανέργους & φοιτητές Θεσσαλονίκης. Αποκτήστε εξειδίκευση και πιστοποίηση στο δημοφιλέστερο πρόγραμμα επεξεργασίας εικόνας στον κόσμο. Ενάρξεις τμημάτων από 9 Οκτωβρίου. Περισσότερα εδώ: http://idrogios.com/mathimata-...