Εκπαιδευτική Ρομποτική Θεσσαλονίκης

Τα μαθήματα διεξάγονται στην Υδρόγειο, Παπαναστασίου 150 στην περιοχή Χαριλάου(Θεσσαλονίκη). Πρόκειται για έναν ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό όμιλο με ειδικά διαμορφωμένες για παιδιά αίθουσες. Τα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτικής διεξάγονται από καταρτισμένους εκπαιδευτές σε ειδικά διαμορφωμένα εργαστήρια για παιδιά παρέχοντας όλο τον απαραίτητο εκπαιδευτικό εξοπλισμό.

Η Υδρόγειος ξεκινώντας από το 2009, αποτελεί την πρώτη σχολή εκπαιδευτικής ρομποτικής στην Ελλάδα που παρέχει ετήσια ολοκληρωμένα προγράμματα σπουδών που μπορούν να παρακολουθήσουν τα παιδιά με διαφορετικά επίπεδα σε κάθε τάξη. Το πρόγραμμα εκπαιδευτικής ρομποτικής για τη χρονιά 2017-2018 θα λειτουργήσει για έβδομη συνεχόμενη χρονιά!

Τα άρτια εξοπλισμένα εργαστήρια μας περιλαμβάνουν ειδικό εκπαιδευτικό εξοπλισμό με όλα τα σύγχρονα εκπαιδευτικά εργαλεία, ειδικές εκπαιδευτικές πίστες καθώς και δομικά στοιχεία για την δημιουργία ρομποτικών κατασκευών.

Το πρόγραμμα σπουδών (curriculum) είναι δημιουργημένο μέσα από πολυετή εμπειρία στα τμήματα ρομποτικής. Περιλαμβάνει μεθοδολογίες που προάγουν την συνεργασία μεταξύ των παιδιών, την ανάπτυξη δεξιοτήτων ανάλυσης και επίλυσης σύνθετων προβλημάτων, την βιωματική μάθηση και την εφαρμογή διαφόρων γνωστικών πεδίων της μηχανικής και των κατασκευών, των σύγχρονων τεχνολογιών, των μαθηματικών, της φυσικής ακόμα και των τεχνών (S.T.E.A.M.) μέσα από τον πειραματισμό των παιδιών σε πρωτότυπα παιγνιώδη, εκπαιδευτικά και ψυχαγωγικά σενάρια.

Τα παιδιά κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα δημιουργήσουν διάφορες κατασκευές, θα προγραμματίσουν σε ειδικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα όπως και όλα αυτά με αμείωτο ενδιαφέρον και πολλη διασκέδαση!!

Στα προγράμματα εκπαιδευτικής ρομποτική μπορούν να συμμετέχουν παιδιά από 5 ετών. Ειδικότερα για τους μεγαλύτερους μαθητές του δημοτικού αλλά και του γυμνασίου λειτουργούν και τμήματα προχωρημένων καθώς και ειδικά τμήματα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς. Τα προγράμματα είναι ετήσια με συνολικά 32 εβδομάδες μαθημάτων.

Το εκπαιδευτικό μας προσωπικό αποτελείται από παιδαγωγούς, πληροφορικούς, μηχανικούς και κατόχους μεταπτυχιακών τίτλων σε τεχνολογίες πληροφορικής στην εκπαίδευση.