Η πιστοποίηση είναι απαραίτητη για τον ΑΣΕΠ και μοριοδοτεί με 4 μόρια στο σέο σύστημα διορισμών των εκπαιδευτικών. 

Η Υδρόγειος Education αναγνωρισμένο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Υπουργείο Παιδείας) παρέχει την δυνατότητα συμμετοχής σε ειδικά ταχύρυθμα τμήματα με καθηγητή για την απόκτηση πιστοποίησης πληροφορικής η οποία μοριοδοτεί με 4 μόρια στο σύστημα διορισμών εκπαιδευτικών.

Το πρόγραμμα μαθημάτων περιλαμβάνει:

- Δυνατότητα ευέλικτου ωραρίου παρακολούθησης μαθημάτων (ελεύθερη επιλογή 09.00 - 21.00 καθημερινά)

- Δωρεάν παρακολούθηση μαθημάτων με την συνεχή καθοδήγηση καθηγητών 

- Διενέργεια εξετάσεων 2 φορές την εβδομάδα

- Δυνατότητα επιλογής ταχείας εκπαίδευσης για άμεση συμμετοχή σε εξετάσεις

- Δωρεάν επανεξετάσεις σε περίπτωση αποτυχίας

Καλέστε στο 2310328797 για να κλείσετε θέση και να ενημερωθείτε για το πρόγραμμα ή συμπληρώστε τη φόρμα ώστε να σας καλέσει άμεσα κάποιος σύμβουλος εκπαίδευσης για περισσότερες πληροφορίες.