Πιστοποίηση Αγγλικών (FCE)

Το Cambridge English: First for Schools αντιστοιχεί στο επίπεδο B2 στην κλίμακα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Απευθύνεται σε μαθητές που επιθυμούν:

 • να αρχίσουν να εργάζονται σε αγγλόφωνο περιβάλλον
 • να σπουδάσουν σε μέσο-ανώτερο επίπεδο, όπως τα μαθήματα foundation ή pathway

Η εξέταση για το FCE είναι γραπτή και προφορική και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading) (διάρκεια: 60λεπτά)
 • Έκθεση (Writing) (διάρκεια: 1 ώρα και 20 λεπτά)
 • Γραμματική (Use of English) (διάρκεια: 45 λεπτά)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening) (διάρκεια: 40λεπτά)
 • Προφορική εξέταση (Speaking) (διάρκεια: 14 λεπτά ανά ζευγάρι υποψηφίων)

Για να αποκτήσουν το FCE οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Certificate of Proficiency in English (CPE)

Το Cambridge English: Proficiency, γνωστό και ως Certificate of Proficiency in English (CPE), είναι υψηλού επιπέδου πιστοποίηση που αναγνωρίζεται επίσημα από πανεπιστήμια, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο. Αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 της κλίμακας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR). Οι υποψήφιοι έχουν τη δυνατότητα να εξεταστούν είτε σε γραπτή (paper-based) είτε σε ηλεκτρονική (computer-based) μορφή.

Το Cambridge English: Proficiency απευθύνεται σε σπουδαστές που έχουν κατακτήσει εξαιρετικά υψηλό επίπεδο δεξιοτήτων στην Αγγλική και επιθυμούν:

 • να μελετούν απαιτητικά αντικείμενα υψηλού επιπέδου συμπεριλαμβανομένων προγραμμάτων μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών
 • να εμπλέκονται ενεργητικά στην ακαδημαϊκή ζωή συμμετέχοντας με αυτοπεποίθηση σε μαθήματα και σεμινάρια
 • να ηγούνται περίπλοκων και απαιτητικών ερευνών
 • να διαπραγματεύονται και να πείθουν με αποτελεσματικότητα σε ανώτερες διευθυντικές θέσεις στο διεθνές επιχειρηματικό πεδίο

Το Cambridge English: Proficiency είναι αποδεκτό από χιλιάδες οργανισμούς, εργοδότες και κυβερνητικούς φορείς σε όλο τον κόσμο ως αξιόπιστο, ακριβές και αμερόληπτο τεστ δεξιοτήτων στην Αγγλική.

Ο υποψήφιος για το CPE θα εξεταστεί γραπτά και προφορικά. Συγκεκριμένα η εξέταση αποτελείται από πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση Γραπτού Λόγου (Reading) και Χρήση της Αγγλικής (Use of English) (διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
 • Παραγωγή Γραπτού Λόγου (Writing) (διάρκεια: 1 ώρα και 30 λεπτά)
 • Κατανόηση Προφορικού Λόγου (Listening) (διάρκεια: 40λεπτά)
 • Παραγωγή Προφορικού Λόγου (Speaking) (διάρκεια: 16 λεπτά ανά ζεύγος υποψηφίων)