ΓΙΝΕ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΣ ΡΟΜΠΟΤΙΚΗΣ 
EDUCATIONAL ROBOTS CERTIFIED TRAINER

Γίνε ανταγωνιστικός στην αγορά εργασίας, ενίσχυσε το βιογραφικό σου, εισήγαγε καινοτόμα προγράμματα ρομποτικής στην τάξη ή το σχολείο σου. Τα μαθήματα αφορούν φοιτητές και απόφοιτους παιδαγωγικών, θετικων και πολυτεχνικών σχολών καθώς και εκπαιδευτικούς α' θμιας και β' θμιας εκπαίδευσης,ενδιαφερόμενους γονείς και συλλόγους, εκπαιδευτές διαγωνισμών ρομποτικής.

Το πρόγραμμα περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση 20 ωρών στα εργαστήρια εκπαιδευτικής ρομποτικής της Υδρογείου
 • Εξετάσεις για Πιστοποίηση από φορέα του Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού)

Το κόστος του προγράμματος περιλαμβάνει μαθήματα και παράβολα εξετάσεων για την πιστοποίηση και είναι 480€. Δηλώστε ενδιαφέρον στη φόρμα στο τέλος της σελίδας

Γνωρίστε την εκπαιδευτική διαδιακασία, τα εργαλεία, την οργάνωση μαθημάτων, τους διαγωνισμούς ρομποτικής. Μέσα από τα hands on εργαστήρια γνωρίστε πρακτικά και σε βάθος να κατασκευάζετε και να προγραμματίζετε στις πιο δημοφιλείς ρομποτικές πλατφόρμες. Δημιουργήστε δικά σας πλάνα μαθημάτων.

Ύλη Μαθημάτων

 • S.T.E.A.M. - Πώς η ρομποτική βοηθάει τα παιδιά να κατανοήσουν βιωματικά τα μαθηματικά, τη φυσική, τις νέες τεχνολογίες, τη μηχανική και διάφορες μορφές τέχνης

 • Εργαλεία εκπαιδευτικής ρομποτικής - Εκπαιδευτικος εξοπλισμός

 • Περιβάλλοντα Προγραμματισμού

 • Hands on εργαστήρια προγραμματισμού (VEX IQ Robots, EV3 Mindstorms, WeDo / WeDo 2.0, Scratch)

  • Actions / Flows

  • Sensors

  • Data Operations

  • Advanced programming techniques

  • Algorithmic Design Patterns 

 • Πλάνα μαθημάτων

 • Δομικά στοιχεία / Ρομποτικές Κατασκευές

 • Εκπαιδευτικές πίστες / εκπαιδευτικά σενάρια

 • Μίni challenges στα μαθήματα

 • Οργάνωση εκπαιδευτικής ύλης στην τάξη και το σχολείο

 • Διαγωνισμοί ρομποτικής
  • FLL & WRO - προετοιμασία / challenges
  • Προετοιμασία για τους διαγωνισμους
  • Προγραμματιστικές τεχνικές
  • Στρατηγική οργάνωση, παρουσία